Inköp Gävleborg förbättrar äldrematen

Upphandling av en måltidssituation är en komplex process med många inblandade. Med ekonomiskt stöd från Vinnova tar Inköp Gävleborg ledningen över ett fyraårigt projekt för att förbättra de äldres måltider.

2855071448.jpg

Hur kan måltidssituationen för äldre bli bättre? Den frågan ska besvaras av Inköp Gävleborg. Detta kommunalförbund har tillsammans med Region Gävleborg och Region Skåne fått 13,8 miljoner kronor av Vinnova för ett fyra år långt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Målsättningen är att bland annat hitta nya former för upphandling av måltidslösningar för äldre.

Johan Almesjö, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg, menar att måltiden är mer än det som serveras på tallriken. Mat är en fråga om livskvalitet. Att många äldre dessvärre äter för dåligt är ingen hemlighet.

– För att hitta nya lösningar på hur äldre ska få sina måltider måste vi upphandla på andra sätt, säger han och beskriver projektet som en plattform för test och genomförande av innovativa lösningar.

Pilotstudier kommer att ske i fyra av Inköp Gävleborgs medlemskommuner. I Gävle ska dagens entreprenadlösningar utvecklas. Ljusdal prövar nya modeller för distribution, leveranser och logistik medan det i Ockelbo ska utvecklas en ny helhetslösning för mat på ett särskilt boende för äldre. I Hudiksvall står närproduktion och miljöaspekter i fokus.

– Utöver brukarna ser jag köpare och leverantörer som vinnare på detta utvecklingsarbete.

Projektets organisatörer räknar med att de slutsatser som dras kommer att vara användbara också för andra delar av landet och även inom EU.

Finansieringen sker via Vinnovas program för innovationsupphandling. De aktörer som samarbetar i projektet kommer tillsammans att i arbetstid och andra resurser skjuta till ungefär lika mycket som Vinnova.