Danderyds kommun rekryterar en Upphandlare

Danderyd är beläget cirka en mil norr om Stockholm. Kommunen har goda kommunikationer så som tunnelbana, buss och Roslagsbanan. I Danderyds kommun finns många företag, ett stort sjukhus samt bra kommunal och kommersiell service. Tekniska kontoret sitter i Mörby centrum och består av ca 40 medarbetare som tillsammans ansvarar för att tillhandahålla och underhålla en välfungerande infrastruktur och förvalta kommunens fastigheter, park och naturområden.

Vill du arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor i en framåtsträvande kommun? Då kanske du är Tekniska kontorets nästa upphandlare!

Tjänsten
Som Upphandlare på Danderyds Kommun får du en central roll och ingår i administrativa avdelningen på Tekniska kontoret. Du har en specialistfunktion och samarbetar med projektledare, handläggare och upphandlingsenheten inom kommunen. I ditt ansvar ingår att säkerställa ett professionellt, affärsmässigt och rättsäkert arbete inom upphandlings- och avtalsområdet med fokus på entreprenader. Som upphandlare på Tekniska kontoret är du en kunskapsresurs för andra och bidrar med din specialistkunskap inom entreprenadjuridik och upphandling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för förvaltningens upphandlingsstrategi och följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten inom området. I samråd med administrativa chefen och upphandlingsenheten ansvarar du också för avtalsdatabasen, framtagande av riktlinjer och mallar inom upphandling och inköp, löpande internrevision av genomförda inköp och upphandlingar samt andra övergripande upphandlingsfrågor.

Din roll är såväl strategisk som operativ och du genomför självständigt delar av förvaltningens upphandlingar såväl som att medverka i styrgrupper. Du arbetar på ett affärsmässigt sätt enligt gällande lagar, policys och riktlinjer. Du kommer att ha en viktig del i utformningen av rutiner och arbetssätt och deltar även i förvaltningens processarbete och arbetar aktivt med utveckling och ständiga förbättringar.

Kvalifikationer
Du bör ha relevant examen inom offentlig upphandling, t ex högskoleexamen eller YH-utbildning. Du har erfarenhet av arbete med upphandling och inköpsfrågor inom fastighetsbranschen och anläggningsbranschen. Erfarenhet av entreprenadupphandling och LOU är ett krav. Vi tror att du har erfarenhet av projektledning samt goda datorkunskaper. Har du även expertkunskaper inom byggentreprenader är detta meriterande.

Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din samarbetsförmåga. För att lyckas i denna centrala roll är du självgående och driver dina processer framåt. Din strategiska förmåga gör att du har ett brett perspektiv på frågor och kan analysera konsekvenser och arbeta med utvecklingsfokus. Dina sociala och kommunikativa förmågor tillsammans med din specialistkunskap gör dig till en kunskapsresurs för andra och en person som fungerar i olika typer av arbetsgrupper och sammanhang.

Danderyds Kommun erbjuder ett utvecklande arbete i en framåtsträvande och lyhörd organisation. Du får jobba nära politiken men med ovanligt snabba processer och korta beslutsvägar.

Ansökan
Ansök via ”Sök Jobbet” knappen här i annonsen.
Då vi intervjuar fortlöpande är det viktigt att du ansöker så snart som möjligt.

I den här rekryteringen samarbetar Danderyd kommun med Experis. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tomas Ehrngren på telefon 08-764 26 48.