Polisen söker Chef till upphandlingssektionen vid inköpsenheten

ReferensnummerC12503/2017

Till upphandlingssektionen söker vi nu en gruppchef. Gruppen ansvarar för inköpskategorierna Polisspecifikt, Forensiskt, Ekonomi & Juridik samt Personal.

Beskrivning av arbetsplatsen
Ekonomiavdelningen har cirka 450 anställda. Avdelningen består av 16 enheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen.

En av ekonomiavdelningens enheter är inköpsenheten som har process- och funktionsansvar för inköp av varor och tjänster samt ansvar för att driva rättsliga tvister och processer avseende inköpsverksamhet, exklusive IT-området. Inköpsenhetens uppdrag är att förse Polisen med rätt varor och tjänster i rätt tid – strategiskt, affärsmässigt och effektivt. Visionen är att skapa Sveriges mest professionella inköpsorganisation.

Inköpsenheten består av sektionerna upphandling, inköpssamordning och grupperna inköpsstyrning, juridik och styrning/utveckling. Cheferna för dessa sektioner och grupper direktrapporterat till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp. Sektionen för upphandling består f.n. av två grupper.

Till upphandlingssektionen grupp 1 söker vi nu en gruppchef. Grupp 1 ansvarar för inköpskategorierna Polisspecifikt, Forensiskt, Ekonomi & Juridik samt Personal.

Arbetsuppgifter
Som chef för upphandling 1 vid ekonomiavdelningen

ska du
– inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
– tillsammans med dina medarbetare, övriga gruppchefer och sektionschefen verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
– ingå i upphandlingssektionens ledningsgrupp
– ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
– ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
– företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
– verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
– arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
– ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer
Som chef för upphandling 1 vid ekonomiavdelningen

har du
– minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar och gärna längre tid som arbetsledare, projektledare eller liknande
– minst fyra års erfarenhet av inköpsarbete utifrån LOU/LUFS
– eftergymnasial utbildning med inriktning mot upphandling/inköp, ekonomi, samhällsvetenskap, ingenjörsämnen, juridik eller annan för funktionen relevant utbildning
– erfarenhet av att ha arbetat med inköp/upphandling i stor(a) organisation(er)
– erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
– förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
– förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
– förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
– förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
– förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
– förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
– förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
– god analytisk förmåga och har ett strukturerat arbetssätt
– förmåga att arbeta i högt tempo och med varierande arbetsuppgifter

Se hela kravprofilen här 

Kontaktpersoner
Information om uppdraget lämnas av Susan Sahlin, 010-56 416 40.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-56 387 10
Saco-S Kent Svärd, tfn 010-56 34 211,
för ST, Johan Gjertz, tfn 070-62 94 26;
SEKO Polisen, Karna Tillheden, 010-56 16 627

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Placering vid upphandlingssektionen, ekonomiavdelningen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Du ansöker via ” Sök Jobbet” knappen här i annonsen.

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via chefsrekrytering@polisen.se

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2017!