Solna stad söker Upphandlare i början av karriären

Om verksamheten

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. I Solna bor det cirka 75 000 personer och många stora företag har sina huvudkontor i staden.

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen hanterar bland annat övergripande frågor inom ekonomi, kansli, HR, upphandling, it, kommunikation samt trygghet och säkerhet.

Om Upphandlings- och inköpsenheten

Upphandlings- och inköpsenheten är en del av stadsledningsförvaltningen och ingår i avdelningen kommunikation, kansli och upphandling. På avdelningen finns ca 40 medarbetare som arbetar med stadens stödprocesser; upphandling och inköp, kansli, kommunikation och kontaktcenter. På Upphandlings- och inköpsenheten arbetar 5 personer.

Upphandlings- och inköpsenheten ansvarar för stadsgemensamma upphandlingar och avtal. I uppdraget ingår även att samordna och stödja övriga förvaltningars upphandlings- och avtalsuppföljningsarbete samt att driva kompetensutveckling för personer i staden som arbetar med upphandlings- och avtalsfrågor. Vid enheten ligger även ansvaret att koordinera arbetet med att ta fram årliga upphandlings- och konkurrensplaner inom ramen för stadens verksamhetsplanerings- och budgetarbete.

Inköp sker i alla stadens verksamheter och upphandlings- och inköpsenheten har en styrande och stödjande roll i stadens inköpsarbete. Vi följer löpande upp stadens inköpsmönster för att identifiera nya utvecklingsområden.

Vad innebär arbetet?

Solna stad söker en junior upphandlare, avtalscontroller och avtalsförvaltare i samma roll, som ska fungera som ett stöd för alla typer av upphandlings-, avtals- och inköpsfrågor.

Du kommer i din roll att göra mindre upphandlingar, avrop och direktupphandlingar samt bistå kollegor i frågor som rör förvaltning av avtal. I detta ingår bland annat att administrera och dokumentera avtalsförlängningar, uppföljningsinformation samt att vara stöd och råd till organisationen i olika typer av avtalsfrågor. Du kommer att ansvara för vårt avtalsregister.

I arbetet ingår också att följa upp ingångna avtal och stötta stadens olika förvaltningar i avtalsuppföljningsarbetet.

I arbetet ingår bland annat följande:

Genomföra mindre upphandlingar samt förnyade konkurrensutsättningar och enklare avrop på centrala ramavtalAnsvara för och hantera avtalsförlängningarAnsvara för och hantera inkommande mail till enhetens funktionsbrevlåda samt inkommande ärenden via kontaktcenter.Ansvara för kvalitetssäkring av stadens avtalsregisterDelta i arbetet med att följa upp centrala ramavtal

Du ser till att hålla dig uppdaterad i lagstiftning och praxis inom avtals- och upphandlingsområdet. Du kommer att ha ett nära samarbete med stadens olika verksamheter.

Upphandlings- och inköpsenheten är inne i ett spännande utvecklingsskede och du kommer att ha en mycket viktig roll i att forma utvecklingen. Upphandlingsarbetet ska präglas av kund- och leverantörsnytta, öppenhet, tydlighet och laganda. Du rapporterar till upphandlings- och inköpschefen.

Vem söker vi?

Vi vill att du har examen från relevant utbildning inom inköp och/eller upphandling, exempelvis från universitet/högskola eller YH/KY-utbildning. Du ska ha kunskaper i LOU, men framförallt ser vi att du har ett brinnande intresse för upphandling, avtalsuppföljning och administration. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet och kunskap om upphandlingssystemet TendSign och tillhörande avtalsmodul. Om du har tidigare erfarenhet av arbete med liknande uppgifter inom offentlig förvaltning såsom kommun och/eller landsting ser vi det som meriterande.

För att lyckas i arbetet behöver du vara en energisk person med god analytisk förmåga och ha ett strukturerat arbetssätt. Du ska kunna arbeta självständigt med integritet och initiativrikedom samt fungera drivande i de processer du involveras i. Du behöver även ha hög servicekänsla, mycket god samarbetsförmåga samt en god förmåga att bygga och underhålla relationer och nätverk. Du kommunicerar tydligt och med lätthet både muntligen och skriftligen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Du erbjuds

Är du rätt person för oss erbjuds du en utvecklande roll inom en modern, kommunal verksamhet i framkant. Tjänsten är en tillsvidaretjänst och du har din arbetsplats i stadshuset, Solna centrum.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdagen är den 2017-04-30 Jurek Rekrytering & Bemanning behandlar intresseanmälningar löpande och kommer efter sista anmälningsdag presentera utvalda kandidater till Solna stad.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck på tel.nr 073-70 771 70 alternativt via mail: maria.vonsterneck@jurek.se

Ansök via ” Sök Jobbet” knappen här i annonsen.

Start:
Enligt överenskommelse

Lön:
Enligt överenskommelse

Område:
Solna
Stockholms län

Anställning:
Tillsvidare Heltid

Kontakt:
Maria Von Sterneck
0737-07 71 70