Statens Fastighetsverk söker tre upphandlare

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

SFV:s upphandlingsenhet har idag det övergripande ansvaret för myndighetens upphandlingsverksamhet. Vi leder, samordnar och utvecklar myndighetens upphandlingsverksamhet med uppdraget att genomföra upphandlingar, förvalta avtal, följa upp inköp samt att biträda med kvalificerad rådgivning i upphandlingsfrågor. Vår tyngdpunkt ligger på konsult-, drift-, underhålls- och entreprenadupphandlingar.

De utlysta tjänsterna är placerade på enheten Upphandling som för närvarande består av tio personer. Upphandlingsenheten fortsätter att växa då SFV går mot en centraliserad upphandlingsverksamhet. Med de nya tjänsterna vill vi stärka vår upphandlingskompetens inom ramavtals-, utrikes- och IT-området.

Din roll

Arbetet bedrivs ofta i projektform och i nära samarbete från olika delar av organisationen. I rollen som upphandlare kommer du i huvudsak att genomföra och stödja myndigheten genom att

självständigt planera och genomföra upphandlingar av varierande komplexitet,

– förvalta och följa upp ingångna avtal,

– medverka i strategiskt utvecklingsarbete och utbildningsinsatser inom verket och utveckla våra processer för upphandling och

– hålla dig uppdaterad kring aktuella lagstiftning och praxis.

Resor i samband med upphandlingar kan förekomma.

Din profil

Vi söker tre upphandlare med flera års erfarenhet av offentlig upphandling.Vi söker dig med YH -utbildning inriktning offentlig upphandling, högskoleutbildning med teknisk, ekonomisk, IT eller juridisk inriktning alternativt att du har lång erfarenhet och bred kompetens inom området upphandling.

Inriktning upphandlare ramavtal:

Det är meriterande om du har goda kunskaper av byggsektorns standardavtal AB, ABT, ABK, AFF samt AMA AF. Du kommer bl.a. att:

– självständigt men tillsammans med verksamheten upphandla för verksamheten strategiska ramavtal t.ex. inom drift, byggtjänster, arbetskläder,

– utveckla verksamheten efter nya lagstiftningen och se möjligheter med att utveckla flexibla rangordningsmodeller etc.

Inriktning upphandlare Utrikes:

Det är meriterande om du har goda kunskaper om internationella standardavtal baserade på t ex FIDIC samt affärsengelska.

Du kommer bl.a. att:

– självständigt men tillsammans med övrig verksamhet upphandla konsulter, entreprenader och ramavtal för de fastigheter som SFV förvaltar utrikes,

– arbeta fram ett nytt standarddokument baserade på FIDIC

Inriktning upphandlare IT

Det är meriterande om du har goda kunskaper om avrop från Kammarkollegiets IT-ramavtal samt IT relaterade standardvillkor för produkter och tjänster.

Du kommer bl.a. att:

– självständigt med tillsammans med i huvudsak IT-enheten upphandla konsulter och varor samt ramavtal,

– arbeta med mallar och standardvillkor inom IT-området
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värderar högt om du har en positiv inställning, är prestigelös, har god samarbetsförmåga, har ett trevligt och serviceinriktat sätt i ditt bemötande.

Du är kvalitetsmedveten, strukturerad, analytisk och har hög integritet. Du har god IT-vana och har förmåga att utrycka dig tydligt i tal och skrift. Du får gärna ha erfarenhet av upphandlingsstödssystem.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning är ett krav för tjänsten.

Ange i ansökan vilken inriktning på upphandlare som du söker.


Mer information

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Ansök via ”Sök Jobbet” knappen här i annonsen.

Sista ansökningsdag är den 28 maj 2017


Kontaktpersoner

Peter Granevi
Enhetschef
010-4787278
peter.granevi@sfv.se