Trafikförvaltningen rekryterar Upphandlingsledare Entreprenad

Stockholm växer med en hastighet som motsvarar ett helt Malmö vart tionde år. Varje dag gör över 700 000 människor mer än 2,4 miljoner resor med SL-trafiken. De kollektivtrafiklösningar som skapas är därför en förutsättning för hundratusentals personers dagliga liv. Kollektivtrafiken är blodomloppet i en växande, hållbar och dynamisk stockholmsregion och Trafikförvaltningens uppdrag är att skapa ett modernt och miljövänligt kollektivt resande i världsklass.

Trafikförvaltningen är en upphandlande enhet inom försörjningssektorn och tillämpar LUF vilket innebär att förhandlad upphandling är normalförfarandet. Detta ger helt andra möjligheter, jämfört med den klassiska sektorn (LOU), till att i dialog med anbudsgivarna göra goda affärer samtidigt som det ställer höga krav på kreativitet och förhandlingsförmåga hos upphandlingsledaren.

Sektion Upphandling ansvarar för Trafikförvaltningens (tidigare SL, Färdtjänst samt Waxholmsbolaget) samtliga upphandlingar och att dessa genomförs på ett affärsmässigt och korrekt sätt. Sektionen har en central funktion gällande förvaltningens utveckling som beställarorganisation. Det är här strategier och planer omsätts i praktiken och utmynnar i gynnsamma avtal som bidrar till att förvaltningens övergripande mål nås. Upphandlingssektionen ansvarar för uppföljning av upphandlingar genom framtagande av upphandlingsrapporter och sammanställer upphandlingsbokslut. Sektionen ansvarar även för framtagande av standardiserade mallar för upphandling och leder arbetet med ramavtalsförvaltning samt konsultstyrning.

Trafikförvaltningen har inlett ett pilotprojekt för att övergå till kategoristyrt inköp (Category Management). I sektionen finns numera förutom upphandlare och upphandlingsledare även rollerna kategoristyrningsansvarig, kategoriledare och inköpscontroller.

Om tjänsten
Upphandlingsledaren finns i olika roller inom sektionen där vissa har huvudansvaret för alla affärer som görs i ett investeringsprogram där budgeten ofta ligger på 4-12 miljarder där allt i princip är föremål för upphandling. Det finns även upphandlingsledare med specialinriktning på trafikaffärer och IT. Den aktuella tjänsten avses bli en upphandlingsledare med ansvar i huvudsak inom området entreprenad.

Upphandlingsledare deltar redan i de tidiga skedena, i så kallade förstudier, med arbetet att ta fram riktlinjer och styrande dokument. Upphandlingsledaren deltar i arbetsgrupper för behovsstudier och planeringsstudier där man bidrar med sin kunskap för affär och upphandling för att driva mot gemensamma mål och strategier för fler resenärer. I de stora investeringsprogrammen leder upphandlingsledaren arbetet med upphandlingsstrategier och paketering av affärerna och har ett särskilt ansvar för utvecklingen av metodiken i de största upphandlingarna. Det ingår även att samordna kravställning från verksamheten.

Vid de allra största upphandlingarna har upphandlingsledaren ibland rollen som delprojektledare eller projektledare och ansvarar då för att precisera projektets tid-, kvalitet- och ekonomiska ramar. I dessa fall leder upphandlingsledaren projektgruppen och avropar konsultstöd vid behov. Hos Trafikförvaltningen arbetar projektledarna enligt projekthandboken, ett metodstöd som är baserat på PROPS/XLPM.

Upphandlingsledaren är även ansvarig för att informera och utveckla och väcka intresse ute på marknaden inför upphandlingarna och anpassa strategierna till marknadssituationen. Rollen kan innebära att du kan komma att ta emot internationella besök, utländska handelskammare med företagsrepresentanter, upp emot 100-200 inbjudna företag. Inför dessa håller du presentationer på engelska.

Vårt erbjudande
Som Upphandlingsledare på sektion Upphandling får du möjlighet att tillsammans med andra upphandlingsledare och övriga upphandlare, utveckla upphandlarrollen, delta i kategoristyrningsarbete, förbättra processerna för upphandlingar, mallar, följa den juridiska utvecklingen och föra ut kunskapen i den egna och uppdragsgivarnas organisationer. Här finns möjlighet för dig att utvecklas och växa och arbeta med ett av Sveriges mest spännande upphandlingsuppdrag. Vårt samhällsutvecklande uppdrag innebär att du som medarbetare är med och gör skillnad. Du bidrar till nöjda resenärer och utvecklingen av ett hållbart Stockholm. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i spännande frågor. Vi erbjuder dig individuella utvecklingsmöjligheter, samt möjlighet till en bra balans i livet. Våra värderingar är SAFE, som står för samverkan, ansvar, förtroende och engagemang. Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler på västra Kungsholmen.

Vem är du?
För att lyckas som Upphandlingsledare och trivas hos oss tror vi att en av dina stora drivkrafter är att leda människor mot ett gemensamt mål och att du har ett starkt intresse för teknik och samhällsfrågor. Till tjänsten söker vi dig med högskoleexamen eller motsvarande, gärna inom ekonomi, juridik eller teknik. Vi ser också att du har någon form av projektledarutbildning med dig. Du har flerårig erfarenhet av entreprenadupphandling inom den offentliga sektorn och vi ser allra helst att du har erfarenhet från både LOU och LUF. Din erfarenhet av affärsförhandling är stor och dina kunskaper i affärsengelska likaså. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av strategiskt upphandlingsarbete där du även arbetat i tidiga skeden i studier. Din specialistkompetens inom upphandling är på hög nivå. Du har några års erfarenhet av att delta i eller leda större projekt och är van att arbeta i projektform med ett metodstöd likt PROPS/XLPM.

Information och ansökan
Låter det intressant? Vill du veta mer? I denna rekrytering samarbetar vi med Experis, rekryteringskonsulterna Malin Magnusson, tfn 076 -780 68 64 samt Therese Rocafort Svensson 070-578 72 77.

Fackliga kontaktpersoner för SACO är, tfn: Mounir Ainholm 08-686 3652 och för Vision Anita Buske, tfn: 08-686 3826.

Läs mer om hur det är att jobba på trafikförvaltningen på www.sll.se/arbeta-inom-kollektivtrafiken eller på LinkedIn.

Tveka inte att höra av dig förutsättningslöst eller ansök redan idag då en första dialog och intervjuer sker löpande.

Välkommen med din ansökan via ”Sök Jobbet” knappen här i annonsen.

Sista ansökningsdag är 14 juni 2017


Jobba hos oss

Hamid Raoufi, Johan Staaf och Pernilla Borg