Trafikverket söker Inköpsansvarig Ostlänken

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vill du skapa affärer för ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt?
Vi söker nu en kvalificerad inköpare tillika inköpsansvarig för projekt Ostlänken där du ansvarar att leda en grupp kvalificerade inköpare.
Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. Ostlänken blir också en del av Sveriges framtida höghastighetsjärnväg från Stockholm via Jönköping till Göteborg – Götalandsbanan – eller till Malmö/Köpenhamn – Europabanan.

Arbetsuppgifter

Som kvalificerad inköpare ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt samt att interna och externa föreskrifter och regler efterlevs.

Du kommer jobba i tidiga skeden med inköpsstrategier, paketering och inköpsplanering. Du kommer ansvara för genomförandet av inköpen och vara kommersiellt affärsstöd under kontraktens livslängd med inriktning på kontraktets totalekonomi, uppföljning av leveransen och för erfarenhetsåterföring. Du kommer framförallt att leda entreprenadupphandlingar och upphandlingar av tekniska konsulter.

I rollen ingår det också att fortlöpande hålla sig uppdaterad om konjunkturläget, leverantörsmarknaden samt kostnadsutvecklingen för att kunna skapa goda affärer för Trafikverket och projekt Ostlänken. Du kommer arbeta nära projekt Ostlänkens projektledare och du kommer delta på Projekt Ostlänkens ledningsgruppsmöten.

Kvalifikationer

Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse och erfarenhet av inköp. Du har högskoleutbildning 180hp (120 p) med teknisk, ekonomisk eller juridisk inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer är likvärdig.

Du har flera års erfarenhet av inköp i större organisationer med koppling till entreprenadverksamhet och infrastruktur. Vi vill även att du har arbetat med inköp, inköpsplanering och affärsdrivande verksamhet på strategisk nivå och har kunskap om LOU/LUF. Erfarenhet av att ha drivit anbudsarbete är meriterande och lika så är tidigare erfarenhet av att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete meriterande.

Vi söker dig som är strategisk, har en god ledarskapsförmåga, är utvecklingsorienterad och strukturerad i ditt arbete. Din förmåga att skapa förtroende och legitimitet genom kommunikation och diplomatisk förmåga tror vi är en framgångsfaktor i ditt uppdrag.
Du är affärsinriktad och har ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i utveckling, där stora krav ställs på samarbete internt och externt.

Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift. Det är meriterande med kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Upplysningar

Avdelningschef, Mats Brink , 010-123 58 73
Enhetschef, Elisabeth Söderberg, 010-123 02 47
SEKO, Charlotte Olsson, 010-123 11 03
ST, Ami Åreng, 010-125 80 02
Saco, Richard Ericsäter, 010-123 24 44

Ansökan
Din ansökan (med bifogade dokument) skickar du via knappen ”Sök jobbet” nedan.
Ref nr: 12:2017:177

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Att byta jobb internt ger en möjlighet till breddad kompetens, något som Trafikverket strävar efter. För att underlätta den interna rörligheten finns därför möjlighet till dialog om kortare kompetensutveckling för att uppfylla kvalifikationskraven i befattningen. Intern rörlighet bidrar till ökad kreativitet och utveckling för organisationen.

Sista ansökningsdag
Din ansökan ska ha inkommit senast 2017-08-31