Landsting får inte konkurrera nationellt

Lokaliseringsprincipen tillåter inte att Örebro läns landsting att erbjuder tjänster på en rikstäckande marknad. Att landstinget ändå tecknat avtal om tolktjänster med PTS förvånar Konkurrenskommissionens Pär Cronhult.

3371858931.jpg

Förvaltningsrätten har beslutat att Örebro läns landsting inte får lämna anbud vid Post- och telestyrelsens upphandling av en teckentolkningstjänst via bildtelefoni. Anledningen är att verksamheten är rikstäckande, vilket strider mot den så kallade lokaliseringsprincipen.

Enligt lokaliseringsprincipen får kommuner och landsting bara får bedriva verksamhet för de egna invånarna och inom det egna geografiska området. Målet har drivits av expertgruppen Konkurrenskommissionens chefjurist Pär Cronhult på uppdrag av den privata aktören Verbaldigitalius.

– Det är nu rättsligt klarlagt att annan tolkverksamhet än sådan som enbart riktar sig till landstingets egna innevånare är olaglig och landstinget ska inte vara ute och konkurrera med privata företag på en rikstäckande marknad.

Redan i juni 2011 förbjöd förvaltningsrätten landstinget att teckna avtal med PTS. Detta förbud upprepades i november av kammarrätten. Trots det har landstinget tecknat avtal med PTS – ett avtal som har tillämpats från och med den 1 januari 2012.

Pär Cronhult tycker att det framstår som anmärkningsvärt att landstinget inte bara har gjort sig skyldig till lagtrots, utan även trotsat domstolens beslut om tillfälligt avtalsförbud:

– Man skulle kunna förvänta sig bättre laglydighet av en offentlig myndighet vars hela verksamhet bygger på allmänhetens respekt för lagarnas efterlevnad, säger han.