Hela den här sidan är en annons.

Diplomerad Upphandlare

Vi på Colligio är stolta över att kunna erbjuda en av marknadens mest uppskattade diplom­utbildningar. Om du vill utvecklas i ditt arbete och ta nästa steg i karriären är det här utbildningen för dig. Dina uppdrags­givare får tillgång till en av landets bästa upphandlare – det är ditt diplom ett kvalitets­bevis på.

pbh-3521

En unik utbildning där teori och praktik möts

Colligio har genom åren diplomerat cirka 1000 upphandlare. Som deltagare ges du en uppdaterad och komplett utbildning för att genomföra dina upphandlingar på bästa sätt. Vi erbjuder dig värdefulla praktiska och verklighets­baserade exempel inom offentlig upphandling. Kursen sträcker sig över flera dagar för att gå på djupet i upphandlings­processen. Den har många praktiska moment och kombinerar teori och praktik. Allt under ledning av våra mycket erfarna, pedagogiska och inte minst underhållande lärare.

Den nya lagstiftningen

EU:s nya upphandlingsdirektiv skulle ha varit genomförda i svensk lagstiftning den 18 april 2016. Den nya lagstiftningen är till stor del en anpassning till EU:s nya upphandlingsdirektiv och innebär flera större förändringar och uppdateringar av LOU och LUF. Dessutom tillkommer en helt ny lagstiftning – LUK – lagen om upphandling av koncessioner. Men då lagstiftningsarbetet är försenat kommer de nuvarande lagarna dock fortsätta att gälla efter den 18 april. I och med det nya lagförslaget har vi uppdaterat utbildningen för att du ska vara helt förberedd och trygg med de nya reglerna.

Mellantiden

Tillämpningen och tolkningen av den nuvarande lagen kommer dock i vissa fall att påverkas och därför har Upphandlingsmyndigheten tagit fram riktlinjer för hur dagens lagstiftning bör tolkas under mellantiden, det vill säga tiden från den 18 april fram till dess att de nya lagarna träder i kraft. Vi ser till att du efter utbildningen är helt trygg och säker med vad för regler som gäller under denna mellantid.

Programöversikt

· Upphandlingsjuridik
· Upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlaget
· Affärsstrategisk analys
· Krav på leverantörer
· Kravspecifikation
· Kravställning inom miljö och sociala områden
· Affärsbeteende
· Utvärdering
· Ramavtal och avrop
· Direktupphandling
· Avtalet
· Leverans och uppföljning
· Andra upphandlingsformer och förfaranden

Läs mer om programmets innehåll här.

Vad säger deltagarna om kursen?

”Bra upplägg på kursen och mycket bra föreläsare. Per och Amar kompletterade verkligen varandra!”
”Kursen överträffade mina förväntningar”
”Motsvarade helt mina förväntningar och de var ganska höga då jag fick tips från en kollega om kursen som sa att den skulle vara bra.”
”Superbra föreläsare, blandade teori med egna erfarenheter av upphandling vilket gjorde det intressant och lätt att förstå!”

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att deltagaren självständigt ska kunna ta ett projektansvar för mer allmänt förekommande upphandlingar samt aktivt medverka i mer komplexa upphandlingar.

Målet med utbildningen är att ge dig en bred grund och en ökad trygghet i de olika situationer som en upphandlare ska kunna hantera. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att kunna hantera hela processen från behov till kontrakt.

Kunskapskontroll och diplomering

Mellan respektive block kommer varje deltagare få en hemuppgift för genomgång i efterkommande block. Detta för att säkerställa att deltagarna har tillgodogjort sig utbildningsinnehållet

Efter genomgången utbildning erhålls ett diplom innebärande att deltagaren blir Diplomerad Upphandlare.

Utbildningstillfällen 2017

Stockholm: Block 1: 28-30 mars, Block 2: 2-4 maj, Block 3: 30 maj-1 juni
Göteborg: Block 1: 3-5 oktober, Block 2: 7-9 november, Block 3: 5-7 december
Stockholm: Block 1: 31 oktober-2 november, Block 2: 28-30 november, Block 3: 16-18 januari 2018

Anmäl dig här.

Tider för alla 3 blocken: Dag 1, kl 9.30 – 16.00 | Dag 2, kl 9.00 – 16.00 | Dag 3, kl 9.00 – 15.00

Kursavgift: 38 900 kronor exkl moms.

Denna utbildning genomförs som schemalagd, i den mån efterfrågan finns anordnas även öppna utbildningar lokalt eller regionalt.