”Det här ska inte upprepas”

2013-08-22

Solna stad erkänner att man slirat på lagen om offentlig upphandling vid inköpen av socialsekreterartjänster. Trots ramavtal med tre bemanningsföretag anlitades en annan, icke rangordnad, leverantör.

Solna struntar i ramavtal

2013-08-20

Trots att Solna stad tecknat avtal med tre bemanningsföretag har inköpen hamnat hos en annan aktör. Nu vill Bemannia att kommunen följer sitt ramavtal.

Rätt person på rätt plats

2013-04-11

SKL Kommentus Inköpscentral har valt bemanningsföretag. Sex leverantörer tävlar om årliga uppdrag för närmare en kvarts miljard kronor.