Delphi i juridiktoppen

2015-04-21

Advokatfirman Delphi är enligt Legal 500 den mest uppskattade rådgivaren inom svensk upphandlingsjuridik. Företagets Anna Ulfsdotter Forssell pekas tillsammans med Eva-Maj Mühlenbock från Lindahl ut som ”leading individuals”.

”Effektiv överprövning med maxtid”

Juridik, Juridisk krönika | 2014-09-02
Juridisk krönika

Regeringen har gett Christer Sjödin, kammarrättslagman, i uppdrag att undersöka vad som kan göras för att minska de negativa effekterna av överprövningar. En rad förslag ska utredas. I denna krönika vill Erik Olsson och Martin Bogg, Delphi, lägga till ett förslag som fallit bort från utredningen.

Upphandlare gör bra affärer

Juridik, Juridisk krönika | 2014-06-02
Juridisk krönika

Det har under senaste åren varit ett stort fokus på den goda affären och om denna princip får genomslag hos upphandlare. Sara-Li Olovsson och Ingrid Sandstedt på Delphi anser att kritiken mot upphandlande aktörer i många fall är obefogad och att de flesta gör riktigt bra affärer samtidigt som lagstiftningen följs.

Enklare samarbeta om upphandlingar inom EU

Juridik, Juridisk krönika | 2014-04-07
Juridisk krönika

En allt mer globaliserad värld påverkar även upphandlingsområdet när upphandlande myndigheter mer frekvent ägnar sig åt gränsöverskridande upphandling. Kristian Pedersen och Ingrid Sandstedt på Delphi beskriver vad som gäller vid upphandling över gränserna inom EU.

Försiktig positivism kring nya upphandlingsstödet

2013-09-13

Detaljerna kring hur framtida upphandlingsstöd ska se ut är fortfarande på det hela taget okända. Detta till trots möts beskedet om att verksamheten ska koncentreras till Konkurrensverket och få större resurser försiktigt positivt.

Konkurrensverket angriper nollbud

2011-03-18

Konkurrensverket tar experthjälp av Kristian Pedersen och Karl Lundvall för att utreda problematiken kring nollbud. Deras forskningsuppdrag ska redovisas i maj.

Avtalsspärr stoppar affären

Expertsvar

Vad innebär den nya avtalsspärren? Upphandling24 har samlat ledande experter inom fyra områden som är redo att besvara dina frågor. Här svarar Delphis jurist Anna Ulfsdotter Forssell på läsarfrågan.