”Skärp kraven på djurskydd och miljö”

2015-02-19

Högre krav på djurskydd och miljö vid upphandling samt ursprungsmärkning av alla mejeriprodukter. Det vill den förre landsbygdsministern Eskil Erlandssons att hans efterträdare Sven-Erik Bucht ska införa.

Kräver god upphandlingskompetens i alla kommuner

2014-11-11

Som vanligt bjuder årets motionsflod på en rad förslag som berör offentlig upphandling. I år ställs krav på vita jobb, svenska djurskyddsregler, förenklingar för småföretag samt upphandlingskompetens i alla kommuner.

Godare på skånska sjukhus

2014-10-14

Region Skåne utlovar bättre sjukhusmat i Lund, Malmö, Landskrona, Trelleborg och Orup. Maten kommer att i högre grad vara ekologisk och tillagas från grunden av leverantören.

Helt onödigt att motionera

2014-02-21

Motioner inlämnade under den allmänna motionstiden tycks sällan resultera i något mer konkret än att frågorna lyfts fram. Riksdagen har just avstyrkt samtliga inlämnade motioner om offentlig upphandling.

Mer lokalt i Ängelholm

2014-01-03

Vid årsskiftet inledde Ängelholms kommun samordnade varuleveranser. Distributionscentral kombinerat med uppdelning av livsmedelsupphandlingen har gjort det möjligt att attrahera fler lokala leverantörer.