Eget bad billigare än upphandlat

Vetlanda kommun tar tillbaka driften av kommunens simhallar från Medley. Det bedöms bli runt en miljon kronor billigare att driva dem i egen regi än att upphandla tjänsten.

En entreprenör sköter det mesta

Att döma av Södermanlands Nyheters granskning har Trosa kommun gått i symbios med det privatägda teknikföretaget Trotab. Till de ersättningar som sticker ut hör ett procentuellt påslag när underentreprenörer anlitas.

Dubblerar för att göra bättre affärer

Tyresö kommun satsar offensivt på upphandling. Fyra nya tjänster nästan fördubblar upphandlingsenhetens personalstyrka och ger resurser att bland annat förbättra avtalsförvaltningen.

Forskar om upphandling inom samhällsbyggnad

Trots att allt fler varor och tjänster upphandlas, inom byggsektorn inte minst, är forskningen inom området rätt begränsad. Det ska projektet Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande råda bot på.

Storm kring upphandlingsbeslut

Uppsala kommun kommer att avveckla den egna it-verksamheten för att istället köpa tjänsterna. Upphandlingen präglas av total politisk oenighet.

Avtal om äldreboende sägs upp

Kungsholmens stadsdelsnämnd lade ut verksamhet på entreprenad för snart ett år sedan. Nu säger man upp avtalet med det privata vårdbolaget Aleris.

Simförbundet tar strid om LOU

Svenska Simförbundet uppmanar Sveriges kommuner att föra en dialog med simklubbarna i kommunen, innan de lägger ut en kommunal simhall på entreprenad.

Tyskar bygger Odenplan och Vasatunneln

Det tyska företaget Bilfinger Berger vann Banverkets internationella upphandling av Citybanan på Odenplan. Avtalet är värt 1,1 miljarder kronor.

Ådalsbanan bygger nytt

Projekt Ådalsbanan rustas upp och bygger nytt. I Härnösand och Kramfors har Peab tilldelats entreprenader för drygt 80 miljoner kronor.