En entreprenör sköter det mesta

2014-10-06

Att döma av Södermanlands Nyheters granskning har Trosa kommun gått i symbios med det privatägda teknikföretaget Trotab. Till de ersättningar som sticker ut hör ett procentuellt påslag när underentreprenörer anlitas.

Dubblerar för att göra bättre affärer

2014-09-16

Tyresö kommun satsar offensivt på upphandling. Fyra nya tjänster nästan fördubblar upphandlingsenhetens personalstyrka och ger resurser att bland annat förbättra avtalsförvaltningen.

Forskar om upphandling inom samhällsbyggnad

2014-05-22

Trots att allt fler varor och tjänster upphandlas, inom byggsektorn inte minst, är forskningen inom området rätt begränsad. Det ska projektet Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande råda bot på.

Storm kring upphandlingsbeslut

2014-01-21

Uppsala kommun kommer att avveckla den egna it-verksamheten för att istället köpa tjänsterna. Upphandlingen präglas av total politisk oenighet.

Nacka lägger ut hela it-driften

2009-01-28

Nacka kommun ska inte längre sköta IT-driften i kommunen. Snart börjar förberedelserna inför upphandlingen.

Avtal om äldreboende sägs upp

2009-01-27

Kungsholmens stadsdelsnämnd lade ut verksamhet på entreprenad för snart ett år sedan. Nu säger man upp avtalet med det privata vårdbolaget Aleris.

Simförbundet tar strid om LOU

LOU | 2009-01-26

Svenska Simförbundet uppmanar Sveriges kommuner att föra en dialog med simklubbarna i kommunen, innan de lägger ut en kommunal simhall på entreprenad.

Tyskar bygger Odenplan och Vasatunneln

2009-01-22

Det tyska företaget Bilfinger Berger vann Banverkets internationella upphandling av Citybanan på Odenplan. Avtalet är värt 1,1 miljarder kronor.

Haparandabanan kan byggas vidare

2009-01-13

Banverket kan påbörja upphandling av markentreprenader på Haparandabanan. Alla fyra järnvägsplaner är godkända.

Varuförsörjningen i Halland ska upphandlas

2009-01-08

Landstinget Halland fortsätter att effektivisera servicen. Nu ska landstingets varuförsörjning läggas ut på entreprenad, i samverkan med Region Skåne.

Ådalsbanan bygger nytt

2009-01-02

Projekt Ådalsbanan rustas upp och bygger nytt. I Härnösand och Kramfors har Peab tilldelats entreprenader för drygt 80 miljoner kronor.