Delad upphandling för bästa skolresultat

Utbildning | 2015-10-27

Stockholms stads upphandling av IT-service för pedagogiska verksamheter delas upp i tre delar. Det ökar enligt Ann Hellenius förutsättningarna att få de bästa leverantörerna inom respektive område.

Önskar insyn i upphandlad verksamhet

2015-09-04

Regeringen tillsätter en utredare för att undersöka hur offentlighetsprincipen kan införas i upphandlade verksamheter. Till områden där det önskas större öppenhet hör vård, omsorg samt skola.

Litet sortiment inget hinder

2015-03-18

När Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa upphandlar livsmedel för skola och äldreomsorg vill man få med de lokala producenterna. Den som så önskar kan lämna anbud på en enda produkt.

Han ska radera vinsterna från välfärden

2015-03-05

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om upphandlad välfärd utan vinstintresse. Ilmar Reepalu får nu i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster kan regleras.

Mark slipper fortsatt granskning

2014-11-27

Konkurrensverket utesluter inte att Marks kommun brutit mot upphandlingslagstiftningen. Detta till trots fortsätter övervakande myndighet inte att utreda kommunens inhyrning av bemanningstjänster.

Inget annat än Google duger

2014-11-20

Förvaltningsrätten förbjöd Trelleborgs kommun att ställa krav på Apple Ios som operativsystem för surfplattor. När Malmö stad handlar elevdatorer är det enbart Chrome OS som efterfrågas, men eftersom flera datortillverkare erbjuder detta anser kommunen inte att kravet är för snävt.

Student Consulting fortsätter i Boden

2014-08-19

Trots att kammarrätten dömt ut avtalet blir Student Consulting kvar som förmedlare av vikarier till för- och grundskola i Bodens kommun. Företaget vann upphandlingen som gäller från 1 januari nästa år och får ett korttidsavtal fram till dess.

Klart bättre villkor vid direktupphandling

Direktupphandling | 2013-09-12

Tävlade entreprenörerna på lika villkor när Bodens kommun valde vikarieförmedlare till förskolor och skolor? Upphandlingen ligger nu i förvaltningsrätten som ska utreda saken och under tiden får avtal inte tecknas.