Beslutsunderlag och kompendier

Förfrågningsunderlag, checklistor och rapporter.
Ladda hem beslutsunderlag inför upphandlingen

Här kan du kostnadsfritt ladda hem beslutsunderlag att använda i analysfasen av upphandlingen. Det rör sig om checklistor, förfrågningsunderlag, rapporter samt artikelsamlingar från papperstidningen Upphandling24.

Allt material är kostnadsfritt att ladda hem, men i vissa fall måste du ange dina uppgifter för att ta del av materialet.

Vill du ha med ditt dokument här och nå ut till upphandlare? Kontakta Anna Olsson, anna@uh24.se.


Upphandlingsguide om moduler

Upphandling24 har tillsammans med bolag i branschen tagit fram en guide för att upphandla moduler. Läs hela den 13-sidiga pdf:en och få tips och råd från upphandlare, leverantörer och jurister. Guiden är kostnadsfri. Ur innehållet: Praktiska råd från upphandlare. Fyra goda exempel på upphandlingar av moduler med kommentarer från leverantörer. Juridiska betraktelser från advokat Björn Bergström

 

Upphandla hotell- och andra logitjänster

Visst skulle det kännas bra att ha kostnadskontroll och veta att medarbetarna är nöjda med sina hotellnätter? Ett sätt att garantera det är att göra medvetna upphandlingar av logitjänster. I vår pdf får du tips och råd kring hur du kan gå tillväga.