Utvärdering av utbildningen Förhandling som redskap den 7 oktober 2021

Enkät 7 oktober 2021 Förhandling

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Webbsändningen

Förbättringar