Utvärdering av utbildningen Leda upphandlingar effektivt den 5 april 2022

 

Enkät 5 april 2022 Projektledning
Hur deltog du?

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Webbsändningen

Förbättringar