Utvärdering av utbildningen Säkerhetsskyddad upphandling den 6 april 2022

 

Enkät 6 april 2022 Säkerhetsskyddad
Hur deltog du?

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Webbsändningen

Förbättringar