Utvärdering av utbildningen Praktisk avtalsrätt inom LOU och LUF den 26 april

 

Enkät 26 april 2022 Avtalsrätt
Hur deltog du?

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Webbsändningen

Förbättringar