Utvärdering av utbildningen Förhandling som redskap inom offentlig upphandling den 5 maj

 

Enkät 5 maj 2022 Förhandling
Hur deltog du?

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Förtäringen

Webbsändningen

Förbättringar