”Upphandlingar är ofta korrupta”

Offentlig upphandling är ett hett debattämne, samtidigt som intresset för att lämna anbud är kallare än någonsin. En växande marknad värd 700 miljarder kronor årligen borde locka alltfler anbudsgivare, om det inte var för den välkända ”smutsiga lilla hemligheten”, att processen oftast är korrupt, skriver Max Gustaf Segerström, fastighetsbolaget Aura Communities.