Är du upphandlare och avtalsjurist?

Vi har vuxit kraftigt under de senaste åren och behöver nu förstärkning till vår ekonomi- och inköpsavdelning.
Vi söker dig som är upphandlare och avtalsjurist.

Som upphandlare/avtalsjurist kommer du att genomföra och följa upp upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling(LOU). Du kommer både att ansvara för eventuella överprövningar och ge operativt stöd vid utformning av avtal och i förvaltningsrättsliga frågor inom förvaltningen.

Du får även möjlighet att utforma och utveckla inköpsfunktionens arbete tillsammans med de övriga i teamet. I tjänsten ingår också att ansvara för ett antal inköps- och leverantörsavtal, däribland ett för förvaltningen strategiskt viktigt avtal rörande arbetsmarknad – och vuxenutbildning med en uppskattad volym av ca MSEK 16. Vidare kommer du att arbeta brett med upp-handling och avtal för övriga verksamheter i förvaltningen.

I arbetsuppgifterna ingår bl a att:

  • Ansvara för avtalsuppföljning med externa samarbetspartners.
  • Ansvara för att underhålla och uppdatera avtalsdokumentation.
  • Säkerställa att lagar och policys inom området följs inom organisationen.
  • Tillsammans med övriga på enheten utforma inköpsfunktionens arbete och tydliga gränssnitt mot förvaltningens olika delar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har bred juridisk kompetens med tyngdpunkt i upphandlings- och avtalsrätt och minst fyra års relevant erfarenhet inom offentlig förvaltning. Du har god stilistisk förmåga och kan såväl muntligen som skriftligen redogöra för komplicerade juridiska frågor. Som person är du utåtriktad, initiativrik, lyhörd och serviceinriktad.

Du har en hög förmåga att arbeta i team, är genuint intresserad av förvaltningens uppdrag och är en person som gör lagkamraterna bättre.

Erfarenhet krävs.

Övrigt

För att kunna leverera en verksamhet av hög kvalité arbetar vi aktivt med värderingsfrågor, arbetsmiljö och hälsa. Vi tror bland annat att olikheter i personalsammansättningen föder en bättre verksamhet. I vårt arbete med en hållbar hälsa erbjuder vi medarbetarna en friskvårdstimme och friskvårdsersättning.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken i annonsen.

Som en del i urvalsprocessen använder vi oss av arbetspsykologiska test.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här.


Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar för att upphandla, anordna, beställa och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Nämndens uppdrag ska bidra till en förbättrad integration i staden samt skapa möjligheter för medborgare i Göteborg att förstärka sin kompetens genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser, benämnt det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är en del i arbetet med social hållbarhet. Visionen är att skapa förutsättningar för göteborgaren att utveckla sig själv, sitt yrkesliv och sin livssituation.

Förvaltningens uppdrag är organiserat i Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Vägledningsavdelningen. Uppdraget utförs av cirka 200 medarbetare. Det gemensamma för alla avdelningar är att de utgår från att stärka människors kompetens och drivkrafter samt matcha deras kunnande och talanger mot möjligheter på arbetsmarknaden eller till en ny nivå inom utbildningssystemet. Stödavdelningarna Ekonomi/IT, Staben och Personal/information stödjer och bistår verksamheten och det förvaltningsinterna arbetet med olika kompetenser.