Nyfiken, Vass, Relevant och Schysst upphandlingschef – är det du?

SKL Kommentus Inköpscentral – det är där det händer.
SKL Kommentus Inköpscentral genomgår sedan drygt ett år en förändringsprocess där vi ökar fokus på våra kunder och deras behov samt marknadens möjligheter att tillsammans med oss lösa dessa. Våra ledord, Nyfikna, Schyssta, Vassa och Relevanta är vad som leder oss i detta förändringsarbete som tagits emot mycket väl av både våra kunder och marknadens aktörer. Vi växer därför så det knakar och då vår nuvarande upphandlingschef fått nya spännande uppgifter inom affärsområdet så söker vi nu hennes efterträdare. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden och vårt mål om att bli Sveriges bästa arbetsplats.

Våra kunder – de som vi lever för.
Alla kommuner, landsting och deras bolag är våra kunder, idag ca 900 stycken. Vi ägs dessutom av Sveriges Kommuner och Landsting SKL, så vi ägs av våra kunder – det innebär en hel del som du säkert förstår. Vi servar idag våra kunder med ca 100 ramavtal som vi förvaltar och driver genom 11 kategorier och sju subkategorier.  Vi har även ett dynamiskt inköpssystem (DIS) på bränslepellets rullande sedan ett halvår – det första i Sverige men inte det sista.

Upphandlingschef SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) – är vad vi behöver.
Med kunden i ständigt fokus har vi organiserat oss i fem avdelningar: Kategoristyrning, Upphandling, Inköpsservice, Hållbarhet och Stockholms Inköpscentral (STIC) – upphandlingsavdelningen har 17 medarbetare med majoriteten i Stockholm. Vi arbetar i kategoriteam under hela avtalsperioden där upphandlingsavdelningen ansvarar för att utifrån kategoriteamens marknads- och behovsanalyser leda arbetet med att ta fram förstudier och göra upphandlingar. Våra ramavtalsupphandlingar ska förutom att skapa en affärsmässig nytta även bidra till ett hållbart samhälle och upprätthålla en väl fungerande marknad – något som kräver att vi hela tiden ligger i inköpens framkant, utmanar processer, förstår våra marknader och är genuint intresserade av vad våra kunder gör.

Vad du förväntas göra – din arbetsbeskrivning.

Ditt uppdrag ligger framförallt i att leda arbetet på upphandlingsavdelningen, tillse att medarbetarna har de resurser de behöver för att kunna utnyttja sina potentialer till fullo, samt vidareutveckla processer som gör att vi tillsammans kan jobba smartare och få ännu bättre kontroll och kvalitet i våra upphandlingar.

De kommande åren kommer en stor del av arbetet att ligga på att vidareutveckla och effektivisera verksamheten – skapa en flexibilitet i vårt arbetssätt som gör att vi kan möta våra kunders framtida utmaningar snabbare. Du förväntas därför att tillsammans med dina medarbetare ta fram, utveckla och samordna arbetssätt för vår upphandlingsprocess, med fokus på att säkerställa kvalitet i våra ramavtal likväl skapa ett snabbt och flexibelt tillvägagångsätt – inte lätt men något vi är övertygade om är nyckeln till fortsatt framgång.

Vårt kundfokus kräver en god förmåga att skapa dialog och samverkan mellan kunder, leverantörer, potentiella anbudsgivare och förstås medarbetare så att det skapas en delaktighet och förståelse för de övergripande frågorna. Du ingår i ledningsgruppen för Affärsområde Ramavtal och förväntas där även att bidra till hela affärsområdets utveckling – därför tror vi att rollen är placerad i Stockholm.

Vad vi tror du behöver kunna – att ha med i bagaget. 
Du har minst fem års erfarenhet som chef, gärna som upphandlings- eller inköpschef. Du trivs i ledarrollen och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Det är därför viktigt att du är prestigelös och gillar att jobba tillsammans med andra människor, kombinerat med att självständigt kunna planera, utföra och utveckla ditt arbete på ett strukturerat sätt.

Detta är ett ledarskapsjobb där du verkligen behöver kunna förstå hur upphandlings- och inköpsprocesserna fungerar på en marknad och vad som får en affär att gå i lås – kunna tolka, analysera och jobba fram förbättringar. Vi tror därför att det är viktigt att du har ett intresse för våra kunder och att du vet hur det fungerar i en kommun eller ett landsting. Du måste ha god kunskap och erfarenhet av att arbeta med upphandlingsreglerna – LOU. Erfarenhet av att utveckla inköpsorganisationer och att kunna leda i förändring ser vi också som mycket nyttigt att ha med sig in i denna roll.

Förutom ovan ser vi också att du har en relevant akademisk utbildning med i bagaget.

Nyfiken – då har du kommit rätt.
Läs mer om oss på www.sklkommentus.se och är du intresserad så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är 11 februari. Har du frågor ringer du Daniel eller Olle.


Kontaktinfo
Olof Molander
Affärsområdeschef Ramavtal
08-709 59 53
olof.molander@sklkommentus.se

Daniel Yousefi
HR-ansvarig
08-709 59 93
daniel.yousefi@sklkommentus.se

Sista ansökningsdag
2018-02-11