Är du upphandlingsjurist och nyfiken på chefsansvar?

Lerums kommun söker en upphandlingschef, tillika upphandlingsjurist, centralt placerad vid verksamhetsområde ekonomi!

Lerums kommun erbjuder
Lerums kommun är en expansiv kommun. Som Upphandlingschef kommer du att ha en central roll i kommunens utvecklingsarbete och du kommer inom ramen för ditt uppdrag att kunna arbeta självständigt och i nära samverkan med övriga enhetschefer. Det är av vikt att du är en person som ser din del i helheten och är en teamspelare snarare än en individualist.

Verksamhetsområdets uppdrag är att för en fungerande helhet i kommunen samordna och utveckla kommunens samlade redovisning, budget, ekonomiska rapportering, finansiering, fakturahantering samt upphandling och inköp. Upphandlingsenheten, som blir en egen enhet från årsskiftet, kommer att bestå av tre upphandlare, en systemförvaltare för e-handelssystem samt en assistent för bl a e-handelsfrågor. När nuvarande upphandlingsjurist går vidare till annat uppdrag internt söker vi nu en upphandlingschef dels för att leda enheten, dels för att fungera som upphandlingsjurist. Då rollen som upphandlingschef är ny finns det stor möjlighet att utveckla den själv. Vårt verksamhetsområde ska kännetecknas av hög service där våra kunder får ett professionellt bemötande.

Upphandlingsenheten leder kommunens upphandlingsprocesser avseende ramavtal, objektsspecifika upphandlingar samt förnyad konkurrensutsättning i samarbete med sektorerna. Enheten ansvarar även för intern kontroll för att säkerställa att ramavtal följs för de varor och tjänster som köps av förvaltningen. Upphandlingsenheten är placerad inom verksamhetsområde ekonomi och närmaste chef blir ekonomichef.

Uppdraget innefattar:
• verksamhets- och ekonomiskt ansvar för enheten samt personalansvar för 5 medarbetare
• att förvalta och utveckla den centrala inköps- och upphandlingsprocessen med fokus på e-handel och strategisk upphandling.
• att utgöra specialist i upphandlingsjuridik
• att vid tvister och förhandlingar företräda kommunen i domstol och gentemot andra myndigheter
• föredragande för politik och ledning i upphandlingsärenden
• nära samarbete med chefer i verksamheterna att ansvara för förvaltning, samordning och utveckling av ekonomiprocesserna tillhörande IT-system avseende inköp och upphandling
• att vara en del i helheten att utveckla förvaltningens samtliga ekonomiprocesser inom verksamhetsområde ekonomi

Förväntningar
Du har juridisk examen från högskola och tidigare erfarenhet från arbete med offentlig upphandling. Erfarenhet från tidigare ledaruppdrag eller ledarutbildning är önskvärt och erfarenhet från politiska processer är meriterande.

I rollen som upphandlingschef krävs det att du har helhetssyn, är lyhörd samt mål- och resultatinriktad. Du är förändringsorienterad och har analytisk förmåga. För att framgångsrik i rollen är du insatt i och har förståelse för hur inköp, upphandling och ekonomiprocesser hänger ihop. Du motiveras av att utveckla verksamheter och erbjuda god service till kärnverksamheterna.

Du arbetar konsultativt och lösningsinriktat samt har ett effektivt arbetssätt, har lätt att strukturera juridiska frågeställningar och leverera lösningar. Du har hög integritet och har förmåga att samarbeta och prioritera samt hålla tidsramar. Du har god förmåga att uttrycka dig tydligt och lättbegripligt i tal och skrift, mot förvaltning såväl som politik. Vi förutsätter att du har den sociala kompetens som krävs för att arbeta både självständigt och i grupp. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.

Lerums kommun erbjuder
Lerums kommun är en expansiv kommun. Som Upphandlingschef kommer du att ha en central roll i kommunens utvecklingsarbete och du kommer inom ramen för ditt uppdrag att kunna arbeta självständigt och i nära samverkan med övriga enhetschefer. Det är av vikt att du är en person som ser din del i helheten och är en teamspelare snarare än en individualist.

Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 26 februari 2018.

Vid denna rekrytering samarbetar vi med Source. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson 0705-080328, sofia.rasmusson@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi, 0703-603889, solaleh.khorramshahi@source-executive.se.

Lerums kommun, med centralorten Lerum, ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs centrum. Kommunens ca 40.000 invånare erbjuds hög livskvalitet med en väl fungerande samhällsservice och vacker natur med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter samt kulturvärden med anor ända från 1500-talet. Inom kommunens verksamhet är vi idag drygt 2800 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa välfärd.

Mycket är på gång i Lerum och här kan du göra skillnad! Lerums kommun verkar för att alla ska få den omsorg de behöver och Lerums vision – Sveriges ledande miljökommun 2025 – genomsyrar kommunens arbete som ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och nytänkande.
Välkommen till Lerums kommun, vi erbjuder dig stora möjligheter och intressanta utmaningar!