Inköpare/upphandlare till IVO

IVO söker en inköpare/upphandlare till inköpsfunktionen. Inköpsfunktionen är en del av ekonomienheten på avdelningen för verksamhetsstöd och styrning. Ekonomienheten består idag av 12 personer och ansvarar för ekonomistyrning, verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, lokalförsörjning, ledningssystem och kvalitetsuppföljning, intern service och inköp och upphandling. På avdelningens rättsenhet finns en upphandlingsjurist som ansvarar för juridiskt stöd.

På IVO tillämpar vi ett decentraliserat ansvarar för inköp och upphandling, vilket betyder att respektive avdelning ansvarar för sina behov och avtal. Avdelningen för verksamhetsstöd- och styrning tillhandahåller praktiskt och juridiskt stöd för att myndighetens inköp och upphandlingar ska kunna ske enhetligt, rättsenligt och affärsmässigt. Många upphandlingar sker även multiregionalt, då IVO finns på sex orter i landet, och samordnas då av avdelningen för verksamhetsstöd- och styrning. Myndigheten köper huvudsakligen tjänster.

Inköpare/ upphandlare med kategoriansvar process

Du är processutvecklare för inköp och upphandling och utvecklar, tillsammans med upphandlingsjurist, inköps- upphandlings- och avtalsprocesser så att myndighetens anskaffningar kan genomföras på ett så enhetligt, rättsenligt och affärsmässigt sätt som möjligt.

I arbetsuppgifterna ingår därutöver att:

 • utforma och ge råd och stöd till medarbetare vid direktupphandling och avrop från ramavtal med en eller rangordnade leverantörer,
 • genomföra upphandling samt avrop genom förnyad konkurrensutsättning tillsammans med beställare,
 • bevaka och följa upp ingångna avtal (avtalsförvaltning),
 • tillsammans med controller regelbundet följa upp avtals- och leverantörstrohet,
 • kartlägga myndighetens inköpsmönster och arbeta med spend eller liknande metoder för att utveckla hur IVO kan jobba strategiskt med inköp och upphandling,
 • fortsätta arbetet med hållbarhetsfrågor i upphandling kopplat till IVO:s målsättningar om hållbarhet,
 • samordna avdelningens inköpsgrupp bestående av tre personer,
 • särskilt stötta avdelningen med upphandling och förvaltning av driftsavtal.

Kvalifikationer

 • god analytisk förmåga
 • mycket god förmåga att formulera dig tydligt i såväl tal som skrift,
 • minst tre års erfarenhet av arbete med behovsanalys, kravställning och avtalsförvaltning.
 • minst två års erfarenhet av att självständigt ha genomfört upphandling och avrop av tjänster inom offentlig verksamhet,
 • tillräckliga kunskaper om LOU och avtalstolkning för uppdraget,
 • högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning som kan bedömas som likvärdig.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att ha många kontaktytor vilket kräver att du är strukturerad, har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, har en hög servicekänsla och ett professionellt bemötande. Du har förmåga att förstå komplicerade språkliga underlag och du producerar egna dokument av hög kvalitet. Du planerar, analyserar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av

 • e-handel, gärna i Visma Proceedo
 • arbete med upphandlingsverktyget TendSign
 • arbete med strategisk behovs- och inköpsanalys

Inköpare/ upphandlare med kategoriansvar IT

Du ingår i inköpsfunktionen på Ekonomienheten men har ett särskilt ansvar för inköp, upphandling och avtalsförvaltning inom IT och telefoni. IT-enheten finns på samma avdelning och IVO har en stor del av sin IT-verksamhet outsourcad.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • genomföra direktupphandling och avrop från egna och statliga ramavtal, främst gällande IT-behov
 • tillsammans med IT-enheten kravställa IT-behov inför avrop och upphandling
 • genomföra upphandling samt avrop genom förnyad konkurrensutsättning av IT-behov, tillsammans med inköpare och/ eller jurist,
 • bevaka och följa upp ingångna avtal (avtalsförvaltning)
 • utveckla effektiva beställningsrutiner mot befintliga IT-avtal
 • ingå i myndighetens inköpsgrupp

Kvalifikationer

 • minst tre års erfarenhet av arbete med behovsanalys, kravställning och avtalsförvaltning kopplat till IT-tjänster
 • minst ett års erfarenhet av att självständigt ha genomfört upphandling och avrop av tjänster inom offentlig verksamhet,
 • tillräckliga kunskaper om LOU och avtalstolkning för uppdraget,
 • högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning som kan bedömas som likvärdig.
 • mycket god förmåga att formulera dig tydligt i såväl tal som skrift,

Vi söker dig som har en stark affärsmässig drivkraft och ett intresse av utmaningar och möjligheter inom IT-inköp. Du har goda erfarenheter av att leda samarbete med olika funktioner för att tillsammans lösa problem på ett konstruktivt sätt. Vi värdesätter att du tänker strategiskt och driver mot bästa möjliga resultat för verksamheten som helhet. Då inköpsfunktionen och arbetet med kategoristyrning inom IT är under utveckling bör du även vara förändringsbenägen och bra på att strukturera och tydliggöra processer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har erfarenhet av

 • erfarenhet av e-handel, gärna i Visma Proceedo
 • erfarenhet av att arbeta med upphandlingsverktyget TendSign
 • kunskap om IT-processer
 • erfarenheter av en outsourcad it-funktion

Vad kan IVO erbjuda dig?

Vi erbjuder arbete i en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och centralt i Stockholm. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning. Tjänsten är på heltid, med placering i Stockholm.

För frågor vänligen kontakta Enhetschefen Anna Hedström, 010-7885690 alternativt HR-specialist Sara Eriksson 010-788 58 91. Fackliga kontaktpersoner är Ulf Prahl, Saco-S, 010-7885257, Ingemar Jonnerhag, Vårdförbundet, 010-788 52 56 och Maria Knight, Fackförbundet ST, 010-788 54 63.

Hur du ansöker

Inköpare/upphandlare kategoriansvar process märk din ansökning med ref nr: 2.6.1- 44183/2017
https://u.workbuster.se/?u=3E0296E501A047FA885685DF3A98D623

Inköpare/upphandlare inriktning IT märk din ansökning med ref nr: 2.6.1-44447/2017
https://u.workbuster.se/?u=F5E52C03F6AB4D288873F069AE954665

Sista ansökningsdag är den 14 januari. Bifoga personligt brev och CV. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.


Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb