<

Landstinget Västernorrland söker Versamhetschef inköp och upphandling

Verksamhetschef Inköp och upphandling till Regionledningsförvaltningen LSV

Landstinget Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Regionledningsförvaltningen har till uppgift att samordna och utveckla landstingets verksamheter. Vi stödjer kärnverksamheternas processer och ger stöd och kvalitativa underlag till den politiska förtroendemannaorganisationen och till regiondirektören. Regionledningsförvaltningen består av sex områden, varav Område ekonomi och planering består av 180 medarbetare inom tre verksamheter; Ekonomi och samordning, Inköp och upphandling samt Landstingsfastigheter. Landstinget i Västernorrland söker nu en Verksamhetschef till Inköp och upphandling.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga inom regionledningsförvaltningen arbetar du för att nå landstingets vision om Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland. Inköp och upphandling ska aktivt stödja landstingets verksamheter genom att på uppdrag genomföra upphandling och inköp för Landstinget Västernorrland. Verksamheten omfattar upphandling, avtalsuppföljning, inköp, e-handel och avrop av produkter och tjänster som används i landstinget. Inköpsvolymen som hanteras uppgår till ca två miljarder kronor per år. Landstinget som upphandlande myndighet omfattas av lagar inom offentlig upphandling.

Som inköps- och upphandlingschef är du direkt underställd områdesdirektören för Ekonomi och planering. I din roll som verksamhetschef tillför du såväl det strategiska som det ekonomiska perspektivet i landstingsövergripande frågor och utmaningar inom området. Du ingår i ledningsgruppen för Ekonomi och planering.

Arbetet erbjuder dig utmanande och omväxlande arbetsuppgifter i nära samarbete med våra uppdragsgivare och ett 30-tal medarbetare. Du kommer att leda och ansvara för arbetet med utveckling, kvalitetssäkring, dokumentering och uppföljning av hela inköps- och upphandlingsprocessen. Fokus ligger på analys, uppföljning, e-handel, process och kvalitet. Arbetet kräver att du har ett helhetsperspektiv och en god omvärldsbevakning inom upphandlingsområdet, och är uppdaterad vad gäller lagstiftning och praxis.

Verksamheten består av två enheter, Inköp respektive Upphandling, bägge lokaliserade i Härnösand. Din uppgift är att fortsätta utveckla verksamheten och processerna. Du ska dessutom leda, motivera och inspirera dina medarbetare samt vara ett strategiskt stöd internt och företräda verksamheten i olika sammanhang. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Upphandlingschefen är systemägare för ett antal IT-system inom området.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning med ekonomisk/juridisk inriktning.

Du bör ha:
– erfarenhet av arbete med strategisk, taktisk och operativ upphandling, avtalsuppföljning, E-handel och inköp
– förhandlingsvana
– dokumenterad erfarenhet av arbete i ledande befattningar, med ansvar för såväl personal, ekonomi som utveckling
– erfarenhet av och förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du:
– är tydlig och beslutsmässig
– arbetar mål- och resultatinriktat och är strategisk och affärsmässig i ditt agerande
– har ett coachande förhållningssätt gentemot dina medarbetare
– har förmågan att driva utveckling av arbetssätt och processer
– har god kommunikativ och samarbetsförmåga

Det är viktigt att du som chef drivs av en vilja att utveckla verksamheten, medarbetarna och dig själv. Ledarskapet inom Landstinget Västernorrland har sin grund i god självinsikt och präglas av öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Välkommen med din ansökan!


Anställningsform
Tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande

Omfattning
Heltid 100 %

Tillträde
Snarast

Sista ansökningsdag
2018-01-07

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Åsa Holgersson
Vårdförbundet
Telefon: 076-831 08 31
E-post: asa.holgersson@lvn.se

Gudrun Kornijenko
Vision
Telefon: +4661 18 43 59
E-post: gudrun.kornijenko@lvn.se

Elisabeth Haraldsson
SACO
Telefon: +4660 18 15 43
E-post: elisabeth.haraldsson@lvn.se

Lars Halén
Tf ekonomidirektör
Telefon: 0611 802 31/0703 48 02 29
Mobiltelefon: 0703-48 09 29
E-post: lars.halen@lvn.se

 

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *