Malmö Stad söker vik sektionschef, Upphandlingsenheten

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

Upphandlingsenheten är en enhet inom Ekonomiavdelningen på Stadskontoret vars huvudsakliga ansvar är att hantera övergripande strategiska frågor som rör Malmö stads inköpsverksamhet på stadsövergripande nivå. Enheten ansvarar för genomförande av kommunövergripande ramavtal och att förvalta ramavtalen och göra strategiska överväganden. Enheten genomför även förvaltningsunika upphandlingar, svarar på remisser och motioner, processar överprövningar och driver och deltar i olika typer av hållbarhetsprojekt relaterade till inköp.

Upphandlingsenheten består i dagsläget av 28 personer varav de flesta är upphandlare med helhetsansvar inom sina respektive avtalsområden. På enheten finns tre sektioner; IT, Varor och Tjänster.

Vi söker nu en vikarierande sektionschef för sektionen IT och vi erbjuder en tillsvidareanställning som upphandlare i grunden.

Arbetsuppgifter

Som sektionschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Verksamhetsansvaret innefattar ett ansvar att leda det kategoristyrningsarbete som pågår i sektionen och att leda, prioritera och fördela de uppgifter som sektionen har att hantera i enlighet med upphandlingsenhetens uppdrag. Uppdraget innebär även att tillsammans med ledningsgruppen på enheten driva utvecklingsarbetet framåt samt representera upphandlingsenheten främst internt men vid behov också externt. Personalansvaret innefattar ett ansvar att utöver att rekrytera och introducera nya medarbetare även driva arbetsmiljöarbetet i samklang med övriga sektionschefer och enhetschefen. Budgetansvaret innebär ett ansvar att se till att upphandlingsenhetens intäkter går i takt med de kostnader som uppstår på enheten i allmänhet och på sektionen i synnerhet.

Sektionen IT består av fyra medarbetare inklusive sektionschefen. Rekrytering av ytterligare upphandlare pågår för närvarande.

Arbetet som sektionschef ställer krav på ett tydligt och närvarande ledarskap och vi söker dig som inspireras av att arbeta med och att leda engagerade, kompetenta och utvecklingsinriktade individer. Du ska både ha en operativt rådgivande funktion och genom ett coachande förhållningssätt bidra till en kultur som genomsyras av tilltron till varje individs egen förmåga att söka och finna de bästa lösningarna och svaren.

Malmö stads upphandlingsverksamhet har expanderat snabbt de senaste åren och befinner sig därför i ett utvecklingsskede och för oss är det viktigt att du, med din kompetens och med dina personliga egenskaper, bidrar till skapandet av en stabil sektion som aktivt samverkar med övriga sektioner och funktioner på enheten och med övriga interna och externa parter.

Du rapporterar till chefen för upphandlingsenheten, tillika upphandlingschef i Malmö stad.

Kvalifikationer

Du ska ha för uppdraget relevant akademisk utbildning företrädesvis inom ekonomi, juridik eller affärsadministration och erfarenhet av offentlig verksamhet på lägst handläggarnivå. Det är avgörande att du har tidigare erfarenhet av att arbeta operativt med offentlig upphandling. Det är också viktigt att du har erfarenhet av att leda grupper i egenskap av chef, projektledare eller processansvarig.

För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik i ditt uppdrag krävs att du har ett strukturerat och ordnat sätt att arbeta, att du har en god ekonomisk medvetenhet och att du har en utvecklad förmåga att dokumentera och kommunicera. Det är av största vikt att du har en mycket god förmåga i att utrycka dig i det svenska språket, såväl i skrift som i tal. Du har en analytisk och pedagogisk förmåga parallellt med en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde 2020-07-01.
Tidsbegränsat till:  Tillsvidareanställning som upphandlare och tidsbegränsad anställning som sektionschef 2020-07-01– 2022-08-31.
Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2020-02-06
Referensnummer: A927757

Kontaktpersoner

Gabriella Manieri
Upphandlingschef
0766-299700
040-341753
gabriella.manieri@malmo.se

Fackliga företrädare

Harald Nilsson
Saco
040-341195
harald.nilsson@malmo.se

Vision Malmö
Vision
040-304830

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.


Sista ansökningsdag
2020-02-06

Referensnummer
A927757

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *

Fler lediga jobb