Myndighetschef vid Upphandlingsinspektionen

Ålands landskapsregering lediganslår på nytt en ordinarie tjänst som myndighetschef vid Upphandlingsinspektionen.

Upphandlingsinspektionen

Upphandlingsinspektionen är en nyligen inrättad myndighet vars organisation och uppgifter styrs av landskapslagen om Upphandlingsinspektionen (ÅFS 2017:81). Till myndighetens viktigaste uppgifter hör att övervaka att upphandlingslagstiftningen iakttas, att ta emot och behandla begäran om åtgärder för att utreda ett upphandlingsförfarandes lagenlighet och att på eget initiativ utreda upphandlingsärenden samt att varje år ta fram en rapport om lagstridiga förfaranden och hur dessa hanterats av myndigheten. Myndigheten har en anställd.

Arbetet som myndighetschef

Till myndighetschefens arbetsuppgifter hör att

  • bygga upp, leda och utveckla myndighetens verksamhet samt ansvara för att nå fastställda mål
  • sköta de tillsynsuppgifter som myndigheten enligt lagen om Upphandlingsinspektionen ska utföra
  • överlämna förslag till budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till landskapsregeringen
  • handha andra anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är en vid högskola eller universitet, vilka är erkända av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen med en för tjänsten i fråga lämplig inriktning.

Meriterande för tjänsten är minst fem års erfarenhet av att genomföra upphandlingar inom offentlig sektor som huvudsaklig syssla, god kunskap om och erfarenhet av det åländska regelverket om offentlig upphandling samt mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet. Som myndighetschef förväntas du vara en aktiv problemlösare som motiveras av utmaningar och ha en god analytisk förmåga med öga för detaljer.

Tillträde

Tillträde den 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Prövotid kommer att tillämpas.

Lön

Lön i enlighet med löneklass A27 (f.n. 3.949,14–5.043,45 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån).

Ansökan

Ansökan ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 18 juni 2018, kl. 15.00 lokal tid.
Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Närmare information om tjänsten lämnas av finanschef Conny Nyholm eller biträdande finanschef Runa Tufvesson, tfn växel +358 18 25 000.