RISE söker Upphandlingsjurist

Vill du vara med och bygga RISE framtida inköpsfunktion?

RISE är inne i en förändringsprocess där tre institut ska bli en koncern, vilket ger stora möjligheter för hela RISE att ta del av all den tvärfunktionella kunskap som finns inom de olika benen. Vi är idag organiserade i sex divisioner och bygger nu våra koncerngemensamma funktioner så du kommer in i ett mycket spännande skede av vår resa. I denna förändring har inköpsfunktionen en viktig roll då vi nu bygger en inköpsfunktion som ska svara mot det krav som ställs på RISE-koncernen inom inköpsområdet.

RISE söker nu till RISE Koncerninköp en Upphandlingsjurist med ansvar för att vara koncernens stöd gällande juridiska ställningstaganden inom LOU och som även skall genomföra upphandlingar.

Vi söker dig som har flera års erfarenhet som upphandlingsjurist och har genomfört upphandlingar inom ramen för LOU, gärna inom en forskningsintensiv verksamhet.
RISE Koncerninköp har ett huvudansvar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster. RISE Koncerninköp agerar även som RISE expertorgan inom inköps- och upphandlingsområdet och har en stödjande och konsultativ roll till hela koncernen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vara stödfunktion gällande juridiska ställningstaganden i upprättande av upphandlingsdokument och avtalsvillkor
• Ansvara för hantering av överprövningsprocesser
• Bevaka rättsutvecklingen inom området
• Genomföra rättslig utredning av avtalsleverantörer
• Arbeta med den löpande juridiska hanteringen kopplat till LOU och stödja koncernen i frågor som rör denna lagstiftning
• Löpande genomföra upphandlingar
• Vara delaktig i utbildningar inom koncernen kopplat till LOU

Du har en juristexamen eller lägst affärsjuridisk högskoleutbildning samt flerårig erfarenhet av upphandlingslagstiftning. Det är meriterande om du har lång erfarenhet av praktiskt upphandlingsarbete från en forskningsintensiv verksamhet.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill agera som expert inom RISE i frågor som rör LOU och som vill arbeta med intressanta och utvecklande uppdrag i en forskningsintensiv verksamhet. Du är analytisk och affärsmässig i din yrkesroll samt i eget upphandlingsarbete. Det är viktigt att du har hög servicekänsla, har hög etik och moral, är självständig med god samarbetsförmåga samt har förmågan att förmedla information på ett pedagogiskt sätt. Du ska även ha ett stort intresse för att skapa nytta och mervärde för den egna organisationen.

Vi erbjuder dig en möjlighet inom en organisation med ett starkt varumärke och med stora möjligheter att påverka och där människor trivs. Placeringen för tjänsten är i Göteborg eller i Borås och i rollen ingår en viss del resande, främst i Sverige.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta  Inköpschef Anna Brandt, 070 575 62 02.

Skicka in din ansökan senast 15 oktober 2017

Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, e-post linda.ikatti(a)ri.se och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21, e-post lazaros.tsantaridis(a)ri.se

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner.  I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.