Skånetrafiken söker Upphandlingsstrateg

Gör skillnad. Varje dag.
Med 250 000 dagliga resenärer har Skånetrafiken en viktig roll i människors liv och det är vårt jobb att se till att de får en enkel och smidig resa. Därför söker vi dig som brinner för att göra skillnad. På riktigt.
Upphandlingsenheten har uppdraget att, med kunden i fokus och med stor affärsmässighet, handla upp tjänster gällande kollektivtrafik i Skåne. Vi är ett professionellt stöd till verksamheten och har ett stort kunnande inom upphandlings-, konkurrens- och offentligrätt. Vi jobbar utifrån ett uttalat samhälls- och nyttoperspektiv.

Löpande sker upphandling av kollektivtrafik (buss och tåg) och särskild kollektivtrafik (färdtjänst och sjukresor). Dessutom förekommer en rad andra upphandlingar, som exempelvis upphandling av trafiknära tjänster (väderskydd, utrustning, hållplatsskyltar), upphandling av kvalificerade konsulttjänster samt IT upphandlingar. Områdena är spännande och varierande.

Som Upphandlingsstrateg har du ett helhetsansvar för upphandlingar/inköp av varierande slag. Rollen kräver god förmåga att utveckla, konkretisera och skapa attraktiva affärs- och upphandlingsunderlag som skapar verkligt värde och som bidrar till att Skånetrafiken når uppsatta mål. Upphandlingsstrategen fungerar som stöd till den operativa verksamheten, som är beställare av upphandlingstjänsterna.

I ansvaret ingår även att följa utvecklingen inom upphandlingsområdet i stort, vara väl insatt i affärsförutsättningarna och förstå vilka krav vi både ska möta och ställa. En mycket viktig del i rollen som upphandlingsstrateg är att medverka till fortsatt affärsutveckling av Skånetrafikens verksamhet. Det kan te x innebära att hitta avtalsformer med gemensamma drivkrafter, att proaktivt arbeta med olika försörjningsstrategier, ekonomiska kalkyler mm.

Rätt person har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att kunna överblicka en stor mängd data, för att också kunna gå i detaljer och se dessa relaterat helheten. Att kunna skifta fokus är en viktig del av rollen. Att kunna formulera sig klart och tydligt och att med en pedagogisk förmåga göra det komplexa enkelt är också utmärkande för rollen.

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi eller juridik. Du har vana och intresse av utvecklingsarbete och ska kunna fungera som projektledare, koordinator och kravställare mellan Upphandlingsenheten och övriga verksamheten, men även mot externa partners.

Erfarenhet av att arbeta med komplexa inköps- eller upphandlingsprojekt som innehåller flera olika komponenter krävs liksom goda kunskaper inom ekonomi och affärsjuridik. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i färdigställande av kompletta, konkurrenskraftiga och kvalitativa affärs- och anbudsunderlag. Erfarenhet av att arbeta inom eller mot den offentliga sektorn är en fördel.

För dig som brinner för att medverka till utveckling inom upphandlingsområdet, och som motiveras av att arbeta i en resultatdriven organisation med ständiga utmaningar erbjuder vi en spännande roll.

Det är för oss en självklarhet att du kan vara en god ambassadör för våra värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt, vilka präglar vårt arbete.
För ytterligare information eller frågor är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact som hjälper oss med denna rekrytering 040-35 48 88.

Din ansökan vill vi ha senast den 11 december till apply@peopleimpact.se.

Välkommen till Skånetrafiken!