Statens fastighetsverk söker två erfarna upphandlare

 


Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

SFV:s operativa verksamhet utövas i Förvaltningen. Här finns Förvaltningsavdelningen och Utvecklingsavdelningen. Utvecklingsavdelningen, med ca 90 medarbetare, har ett övergripande ansvar för förändringar inom SFV:s fastighetsbestånd. Ansvaret innebär bland annat köp och försäljning av fastigheter, utredningar, i tidiga skeden, om-, till- och nybyggnad, större underhållsprojekt, projektuppföljning samt upphandling. Utvecklingsavdelningen är organiserad i sju enheter: Projektledning, Teknik- och projektutveckling, Fastighetsutveckling, Uthyrning, Kommunikation, Kulturmiljö samt Upphandling.

Den utlysta tjänsten är placerad på enheten Upphandling som för närvarande består av tolv personer. Upphandlingsenheten fortsätter att växa då SFV går mot en centraliserad upphandlingsverksamhet. Med de nya tjänsterna vill vi stärka vår upphandlingskompetens inom tjänsteområdena fastighetsdrift och utemiljödrift (AFF) samt entreprenad.

Enheten har det övergripande ansvaret för myndighetens upphandlingsverksamhet. Vi leder, samordnar och utvecklar myndighetens upphandlingsverksamhet med uppdraget att genomföra upphandlingar, förvalta avtal. Följa upp inköp samt biträda med kvalificerad rådgivning i upphandlingsfrågor. Inom enheten ligger tyngdpunkten på konsult-, drift-, underhålls- och entreprenadupphandlingar.

SFV Upphandling sitter i nya lokaler på Sankt Paulsgatan på Södermalm.

Din roll

Arbetet bedrivs ofta i projektform och i nära samarbete från olika delar av organisationen. 

I rollen som upphandlare kommer du i huvudsak att genomföra och stödja myndigheten genom att

– självständigt planera och genomföra upphandlingar av varierande komplexitet

– förvalta och följa upp ingångna avtal

– medverka i strategiskt utvecklingsarbete och utbildningsinsatser inom verket och utveckla våra processer för upphandling och

– hålla dig uppdaterad kring aktuella lagstiftning och praxis

– självständigt men tillsammans med verksamheten upphandla för verksamheten strategiska avtal t.ex. inom drift och underhåll, entreprenad, m. m.

– utveckla verksamheten efter nya lagstiftningen och se möjligheter med att utveckla avropsmodeller etc.

Resor i samband med upphandlingar kan förekomma.

Generell profil

Denna gång söker vi upphandlare med flera års erfarenhet av offentlig upphandling.

Vi söker dig med YH -utbildning inriktning offentlig upphandling, högskoleutbildning med teknisk, ekonomisk eller juridisk inriktning alternativt att du har lång erfarenhet och bred kompetens inom området upphandling.

Du har god IT-vana och har förmåga att utrycka dig tydligt i tal och skrift. Du får gärna ha erfarenhet av upphandlingsstödssystem samt arbeta med strukturerade dokument i dessa.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värderar högt om du har en positiv inställning, ser problem som möjligheter, är prestigelös, har god samarbetsförmåga, har ett trevligt och serviceinriktat sätt i ditt bemötande. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad, analytisk och har hög integritet.

Profil upphandlare fastighetsdrift och utemiljö (AFF)

Du ska ha mycket goda kunskaper- och genomfört ett stort antal upphandlingar där standardavtalen Aff – Avtal för fastighetsförvaltning och service har tillämpats.

Det är meriterande om du har goda kunskaper av byggsektorns standardavtal AB, ABT, ABK samt AMA AF.

Profil upphandlare entreprenad                                                                                                                

Det ska ha mycket goda kunskaper av byggsektorns standardavtal AB, ABT, ABK samt AMA AF. Du ska ha genomfört ett stort antal entreprenadupphandlingar inom bygg. Det är meriterande om du även genomfört ramavtalsentreprenadupphandlingar.

Mer information

Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämna könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Kontaktpersoner

Peter Granevi, Upphandlingschef, 010-478 72 78 eller Annakarin Wiberg, Utvecklingsdirektör, 010-478 74 40.

Sista ansökningsdag är den 14 juni 2018.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.