Statens historiska museer söker en upphandlings-och inköpsansvarig, (vikariat)

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. I myndigheten ingår Historiska museet och Kungliga myntkabinettet samt museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum. Myndigheten bedriver också sedan 2015 arkeologisk uppdragsverksamhet. Myndigheten har ca 200 anställda och om­sätter ca 250 miljoner kronor.

Verksamheten

Museiverksamheten utgörs av såväl linjeverksamhet, inom ramen för förvalt­ningen av samlingarna och den publika verksamheten, som av olika slags projekt för t.ex. forskning och utveckling samt utställningsproduktioner. Vidare, ingår tjänsteexport, försäljning av varor i museernas butiker samt lokaluthyrning för konferenser och till restauratörer. Uppdragsverksamheten omfattar alltifrån arkeologiska förundersökningar och undersökningar till prospektering eller specialiserad arkeologi.

Administrativa avdelningen ger stöd och service till SHMM:s verksamheter genom att svara för ekonomi, personal, IT, arkiv, registratur, lokaler, upphandlingar och in­köp samt intern ser­vice. Vår upphandlings- och inköpsansvarige kommer att vara föräldraledig och vi söker nu en vikarie.

Arbetsuppgifter

Som vikarie för vår upphandlings- och inköpsansvarige tar Du ansvar för att leda, samordna och styra myndighetens upphandlings- och inköpsverksamhet.

Dina arbetsuppgifter som upphandlare är dessutom att:

  • Planera och genomföra upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och i sam­arbete med verksam­hetens beställare
  • Planera och genomföra avrop mot statliga ramavtal på de områden där sådana finns
  • Upprätta och förvalta myndighetens ram- och leveransavtal
  • Göra uppföljningar och analyser
  • Säkerställa att myndighetens anskaffningar är förenliga med SHMM:s miljö­mål och syste­ma­tiska miljöledningsarbete
  • Utveckla SHMM:s e-handel, inom ramen för pågående utvecklings­arbete i statsförvaltningen
  • Utveckla processer, rutiner och arbetsmetoder
  • Utarbeta styrdokument, instruktioner, checklistor o.dyl. som stöd för verk­samheten
  • Utbilda och informera medarbetare i verksamheten
  • Ge råd och stöd till chefer, projektledare och övriga beställare

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk utbildning med inriktning på offentlig upphand­ling, företrädesvis inom juridik och ekonomi, alternativt YH-utbildning inom upphandling/inköp eller motsvarande kunskaper och erfarenhet förvärvade på annat sätt. Du har goda kunskaper om LOU samt övriga lagar och regler inom området.

Du har medverkat i genomförande av upphandlingar och/eller avrop mot ramavtal inom offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att upp­handla tjänster och av att arbeta med elektroniska upphandlingsverktyg såsom Visma Tendsign eller liknande.

Personliga egenskaper

Du har lätt för att samarbeta och är en bra kommunikatör, med god förmåga att uttrycka Dig i tal och skrift. Du kan vidare arbeta själv­stän­digt och genomför Dina uppgifter på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt samt är analytisk och noggrann. Det är viktigt att Du är resultat­inriktad och bra på att göra priori­teringar. Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egen­skaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är ett vikariat på 100 % under ca 12 månader med chans till tillsvidareanställning men då med något förändrade arbetsuppgifter.

Upplysningar om tjänsten lämnas av upphandlingsansvarig Angelina Gemert, tel. 08‑519 556 27 (kan under sommaren nås under vecka 25, 27 och 28). Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialisten Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07 (kan under sommaren nås under vecka 25-27). Facklig företrädare för SACO-S är Nina Persson, tel. 08‑519 556 51(nås ej under vecka 27).

Din ansökan med CV skickas senast 2016-08-07 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se. Ange diarienummer 211-2016-571 på ansökan och skriv detta samt namn som ämne i ditt e‑postmeddelande. Ansökan kan även skickas till: Statens historiska museer, Registrator, Box 5428, 114 84 Stockholm.


Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *