Stockholms Stad söker Entreprenadupphandlare

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stockholm är en snabbt växande stad med högt satta mål om en hållbar utveckling. Ett viktigt verktyg för att nå dessa mål, är att arbeta med upphandling och inköp som ett strategiskt verktyg. Staden och dess bolag upphandlar varor, tjänster och entreprenader för över 34 miljarder kronor varje år.

Exploateringskontoret ansvarar för exploatering av Stockholms stads mark för bostads- och företagsområden och har till uppgift att genomföra investeringar i allmänna anläggningar vid detaljplaneläggning. Kontoret ansvarar också för förvaltning av stadens mark och hanterar frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter. Exploateringskontoret är också en stor beställarorganisation. Kontoret består av cirka 200 medarbetare.

Exploateringskontoret ska av marknadernas aktörer upplevas som seriös, kompetent, lyhörd och utvecklingsinriktad. Kontoret ska genomföra sina upphandlingar på ett sådant sätt att de inom respektive marknadsområde bidrar till en marknad som långsiktigt kan upprätthålla och utveckla väl fungerande konkurrens.

Upphandlingsenheten på exploateringskontoret består av tre funktioner; resursförsörjning av tekniska konsulter och entreprenader samt upphandlingsadministration/inköpssamordning. Upphandlingsenheten arbetar tillsammans med hela kontoret i upphandlings- och inköpsfrågor.
För att ytterligare stärka vårt stöd till beställarna på kontoret och fortsätta utveckla vår upphandlingsfunktion utökar vi enheten med fler entreprenadupphandlare.

Läs mer om vår verksamhet på vår webbplats

Arbetsuppgifter

Du kommer tillsammans med övriga entreprenadupphandlare medverka till att skapa och implementera en ny gemensam funktion för entreprenadupphandling inom exploateringskontoret. Du kommer arbeta med entreprenadupphandling både inom våra stora stadsutvecklingsprojekt som Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet, Årsta och som upphandlare för övriga projekt inom exploateringskontoret, exempelvis Fokus Skärholmen, Fokus Farsta, projekt i Järva, Ulvsunda, Hagsätra mfl. Exploateringskontoret driver i dagsläget ca 350 aktiva projekt.

Inom exploateringsprojekten fungerar du i rollen som upphandlare som ett konsultativt stöd i upphandlingsprocessen för byggprojektledarna och projektledare inom kontoret.

Du att kommer delta i upphandlingsenhetens uppdrag genom att vara motorn för att uppnå strategiska mål, utveckla och förtydliga avtalsförvaltningen, arbeta med utveckling och implementering av system, program, arbetssätt mm

•Ha en nära dialog med både den egna verksamheten och Exploateringskontorets leverantörer
•Medverka och hålla i kontorets beställarskolor
•Samverka över förvaltningsgränserna och med stadens bolag
•Delta i de nätverk inom staden som rör upphandling
•Delta i utvecklingen av kvalitetssystemet genom att utveckla rutiner, metoder och processer inom upphandling och avtalsförvaltning

Kvalifikationer

Du är utbildad högskole- eller civilingenjör med erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen gärna från entreprenadsidan. God kunskap om bygg- och anläggningsbranschens allmänna bestämmelser AB04, ABT, ABK, AMA systemet . Har du arbetat som byggprojektledare, upphandlare, inköpare eller liknande roller från bygg- och anläggningsbranschen ses det som meriterande.

Som entreprenadupphandlare brinner du för att göra affärer och är lösningsorienterad i ditt sätt att arbeta. Vidare är du driven och strukturerad och trivs med att arbeta mot tydliga deadlines. God kommunikativ förmåga i både tal och skrift i svenska och personlig mognad ser vi som viktiga egenskaper då rollen ställer höga krav på din förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och hantera kontrakt. I rollen som upphandlare krävs det ett flexibelt förhållningssätt, att kunna omprioritera arbetet i förhållande till att behoven och förutsättningarna kan förändras. Förmåga att planera och styra sitt arbete värderas högt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.

Övrigt

Vi sitter centralt på Kungsholmen inom 10 minuters gångavstånd till Stockholms Central.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Yrkeskategori: Upphandlare
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Löneförmåner: Kontoret erbjuder flextid, friskvård på betald arbetstid en timme per vecka och friskvårdsbidrag.
Antal platser: 2

Ansökan

Ansökan görs digitalt via ”Sök jobbet” i denna annons.

Förvaltning: exploateringskontoret
Arbetsgivarens referensnummer: Entreprenadupphandlare EKT1606
Sista ansökningsdatum: 2016-06-17

Kontakta oss

Eva Brynk
Enhetschef upphandling
08-508 264 03

Tomas Sköldulf
HR-Konsult
08-508 266 88

Fackliga representanter

Luis Lopez
Vision
08-508 279 29

Marie-Louise Olsson
SACO
08-508 270 32


Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *