Upphandlare till Riksgälden

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Riksgälden har en central upphandlingsfunktion som spelar en viktig roll i det arbetet. Funktionen samordnar och kvalitetssäkrar upphandlingar och arbetar i nära samverkan med sakfrågeansvariga från verksamheten. Det gör att du som upphandlare får inblick i många delar av verksamheten.

Upphandlingsfunktionens intention är att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor och kommer bl.a. att gå över till kategoristyrning. Upphandlingsfunktionen genomför i genomsnitt ca 70-80 upphandlingar årligen.

Arbetsuppgifter och tjänsten

Riksgälden söker en upphandlare till upphandlingsfunktionen som består av ytterligare en upphandlare. Funktionen är en del av ekonomienheten med totalt 15 medarbetare. Du rapporterar till biträdande enhetschef.

Arbetet som upphandlare på Riksgälden innebär bland annat att:

  • självständigt planera och genomföra upphandlingar och avrop av varierande komplexitet
  • stödja verksamheten i uppföljning och förvaltning av ingångna avtal
  • medverka till att förvalta och utveckla styrande dokument avseende upphandling
  • utveckla processer och rutiner inom upphandling
  • vara uppdaterad kring aktuell lagstiftning och praxis för upphandling
  • medverka i strategiskt utvecklingsarbete och utbildningsinsatser kring upphandling inom myndigheten

Erfarenhet, utbildning och person

Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av offentlig upphandling och mycket goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU). Du har yrkeshögskoleutbildning med inriktning på offentlig upphandling alternativt högskoleutbildning med teknisk, ekonomisk eller juridisk inriktning. Du kan också ha tillägnat dig kunskaper om upphandling som vi bedömer vara likvärdiga med teoretisk utbildning. Eftersom Riksgälden i huvudsak upphandlar finansiella tjänster och it-tjänster ser vi det som en merit med erfarenhet av liknande upphandlingar. Du är van användare av MS Office och upphandlingsverktyg så som TendSign. Du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.

Som person är du analytisk, noggrann och positiv. Du är en god kommunikatör med personlig integritet och god kännedom om den statliga värdegrunden, enligt Statskontorets definition. Personen vi söker har en stark egen drivkraft att lösa problem på olika sätt och slutföra påbörjade arbetsuppgifter och projekt. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar bra in i gruppen.

Tjänsten är säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att ringa biträdande enhets- och ekonomichef, Jessica Palm, 08-613 45 82.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 31 juli 2018. Ange referens 2018/518.

Urvalet av kandidater sker löpande.