Upphandlare till Statens maritima och transporthistoriska museer, Stockholm

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) arbetar med det maritima och transporthistoriska kulturarvet för att vidga människors världsbild, genom kunskap, upplevelser och engagemang. Vi driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet samt Järnvägsmuseet.

Om oss

Rollen som upphandlare är placerad vid enheten Samordnat verksamhetsstöd. I enheten ingår även ekonomi och HR. Enheten arbetar myndighetsövergripande och stöttar samtliga myndighetens verksamheter i Stockholm, Karlskrona och Gävle, varav resor kan förekomma i tjänsten. Tjänstens placeringsort är Stockholm.

Om tjänsten

I rollen som upphandlare på SMTM får du möjlighet att arbeta med en stor bredd av produkter. Du blir en del av en grupp av tre upphandlare som tillsammans arbetar med att ge professionellt stöd och support till samtliga delar av myndigheten. Du kommer självständigt att ansvara för och genomföra upphandlingar i dialog med beställare och kravställare. Du är drivande genom hela upphandlingsprocessen från behovsinventering till avtalsskrivning, med efterföljande avtalsförvaltning. I rollen ingår att vara ett konsultativt stöd i inköps- och upphandlingsrelaterade frågor. Detta kräver, precis som vid alla myndighetens anskaffningar, att du är tydlig med vilka ramar de inblandade ska förhålla sig till, men även att du är inlyssnande till de behov som finns och kan hitta den bästa lösningen.

För att underlätta samarbetet mellan upphandlare och myndighetens beställare erbjuds en intern, övergripande utbildning inom upphandling, där du kommer ha en aktiv roll. Som upphandlare hos oss har du många interna kontaktytor, men även externa i form av andra myndigheter och museer. Detta främst vid samordning av gemensamma upphandlingar. I upphandlingsgruppen har kollegorna ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte för att utveckla såväl individen som gruppen, men även för att skapa nya sätt att samarbeta över enhetsgränserna. Myndigheten har det senaste året växt verksamhetsmässigt, vilket ställer ökade krav på stödorganisationen. Det innebär att myndigheten kontinuerligt arbetar med att utveckla och effektivisera verksamhetsstödet i takt med detta.

Din bakgrund

Du ska ha en eftergymnasial utbildning med inriktning mot något av områdena upphandling, inköp, ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha flera års erfarenhet av arbete med offentlig upphandling och har mycket goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU), samt vara trygg i att själv tolka och ge stöd i dess rättstillämpning och gällande praxis. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med ett upphandlingsverktyg och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av TendSign. Har du erfarenhet av strategiskt inköpsarbete ser vi även det som meriterande. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift och även goda kunskaper i MS Office, speciellt avseende Excel.

Dina egenskaper

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du ha en hög kommunikativ förmåga. Du är inlyssnande till behov, samtidigt som du pedagogiskt kan förklara rutiner och tillvägagångssätt i upphandlingsförfarandet. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar gärna med egna erfarenheter och kunskaper till gruppen för att utveckla varandra och verksamheten. Då vi arbetar med hela spektret av produkter och tjänster i våra upphandlingar, är det viktigt att du trivs i en sådan roll och uppskattar den bredd arbetet erbjuder. Din erfarenhet inom området har byggt upp en grundtrygghet i ditt sätt att arbeta och bemöta beställare och genom din erfarenhet och personlighet kompletterar du övriga medarbetare i upphandlingsgruppen. I rollen krävs att du är inlyssnande och analytisk, men även att du är tydlig kring de ramverk vi ska hålla oss inom. Du har god förmåga att målinriktat och självständigt driva dina upphandlingar framåt och gör det på ett strukturerat och noggrant sätt. Då vi arbetar i en matrisorganisation behöver din känsla för service vara mycket hög och du förstår vikten av att lämna god kvalitet, även vid arbete i högt tempo.

Anställning

Tillsvidareanställning, heltid, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.

Kontaktpersoner

Ola Svahn, enhetschef Samordnat verksamhetsstöd: 0455-35 93 65

Fackliga kontaktpersoner

Anders Bejerfjord, ST: 08-519 558 88
Patrik Gustafsson, SACO: 08-519 549 42

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 10 mars via ”Sök jobbet” i denna annons. Första intervjuer planeras att hållas 26 mars i Stockholm.

Övriga upplysningar

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMTM har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.

SMTM har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande.


Sista ansökningsdag
10 mars

Skapa en jobbevakning och få ett mejl en gång i veckan med alla lediga tjänster!
 

Prenumerera, Karriärbrev
Jag godkänner att mina uppgifter lagras (integritespolicy) *