Nu söker vi en jurist till vår affärsenhet som har entreprenadkunskap och intresse att framförallt arbeta inom segmentet bygg och anläggning. Affärsenheten ansvarar för att utveckla stöd för den offentliga affären genom att ta fram både juridiskt och praktiskt vägledande material. Detta innebär att vi ger stöd när det gäller förberedelse inför en upphandling, genomförande av upphandlingen och uppföljning av avtalet. På enheten finns såväl juridisk kompetens som praktisk erfarenhet av att genomföra inköp. Arbetsuppgifterna utförs i en miljö där flera olika professioner aktivt medverkar till att utveckla det stöd som myndigheten erbjuder upphandlande myndigheter och leverantörer. Till stor del utförs arbetet tillsammans med kollegor och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi arbetar proaktivt och lyhört för att kunna ge mesta möjliga nytta till våra kunder utifrån deras behov.

Myndighetens breda uppdrag ställer krav på att våra jurister har hög juridisk kompetens, inte bara inom upphandling utan även inom angränsade civil- och offentligrättsliga områden. Du kommer att få arbeta med de komplexa juridiska frågor som kan uppstå i inköpsprocessen. Vi önskar hitta en jurist som har mångsidig upphandlingserfarenhet vilket exempelvis kan innebära erfarenhet av att arbeta med upphandlingsjuridiska rättsutredningar, handlägga överprövningar, genomföra upphandlingar och inköp på olika typer av offentliga organisationer.

Vad ska du arbeta med?

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utreda rättsliga frågor och ta fram eller kvalitetssäkra vägledningar och annat stödmaterial, med tygndpunkt på segmentet bygg och anläggning. Därutöver kommer du även att arbeta fram remissvar i bland annat lagstiftningsärenden och medverka i projekt kopplade till regeringsuppdrag. En viktig uppgift är också att föreläsa vid konferenser och seminarier.

Du kommer exempelvis att:

 • Ta fram målgruppsanpassat stödmaterial, främst i skrift
 • Besvara inkomna frågor, både skriftligen och muntligen, som bland annat rör entreprenadupphandlingar
 • Delta i interna arbetsgrupper, bland annat inom segmentet bygg och anläggning tillsammans med andra professioner inom myndigheten
 • Representera myndigheten i externa sammanhang, till exempel i samverkansprojekt
 • Föreläsa på konferenser och seminarier för att sprida kunskap om offentliga affärer och myndighetens stöd

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Tjänsteresor förekommer.

Kvalifikationer

 • Juridisk examen
 • Minst fyra års erfarenhet av kvalificerat upphandlingsjuridiskt arbete
 • Erfarenhet av entreprenadupphandlingar och goda kunskaper om entreprenadrätt
 • Goda kunskaper om och erfarenheter från offentlig upphandling och upphandlingsrelaterade frågor
 • Intresse av och förmåga att föreläsa och att arbeta i en rådgivande och konsultativ roll
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar och/eller anbudsarbete
 • Erfarenhet av att ha arbetat med entreprenadrätt
 • Erfarenhet av arbete med, eller som, leverantör
 • Erfarenhet av att ha arbetat med andra relevanta rättsområden, såsom EU-rätt, allmän affärsjuridik, avtalsrätt och kommunal- eller förvaltningsrätt
 • Erfarenhet av att ha arbetat som utredare
 • Erfarenhet och kunskap om LUF och LUK

Personliga egenskaper

Du har god social förmåga och mod att pröva nytt. I din kommunikation formulerar du dig så att den tilltänkta målgruppen kan ta till sig budskapet. Du är resultat- och lösningsorienterad och kan prioritera, fokusera och självständigt utföra dina arbetsuppgifter. Vidare söker vi dig som är prestigelös, engagerad, kommunikativ och som efterfrågar och värdesätter samverkan med kollegor och omgivning. Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i såväl juridiska som mer allmänna komplexa frågor, ständigt med kundens behov i fokus.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ung myndighet med uppdrag är att ge stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer i hela inköpsprocessen genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Anställningen

Vi söker en medarbetare för tillsvidareanställning där vi tillämpar sex månaders provanställning. Anställningen är på heltid. Vi sitter i nyrenoverade, aktivitetsbaserade lokaler i Solna med goda kommunikationsmöjligheter. Vi anser att olikheter berikar och strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Ansökan

Skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 14/4 2019. Bifoga CV och personligt brev.

För mer information

Ann-Sofie Lillberg
Chef Affärsenheten
08-586 217 84

Johanna Carlstedt
HR-specialist
08-586 217 94

Johanna Enberg
Saco-S
08-586 217 36