Upphandlingsmyndigheten söker Upphandlingsjurister

Är du en jurist med mångsidig erfarenhet av offentlig upphandling?

Nu söker vi jurister till vår affärsenhet. Affärsenheten ansvarar för att utveckla stödet för den offentliga affären genom att ta fram både juridiskt och praktiskt vägledande material kopplat till inköpsprocessen. Detta innebär att vi ger stöd kopplat till förberedelse inför en upphandling, genomförande av upphandlingen och uppföljning av avtalet. På enheten finns såväl juridisk kompetens som praktisk erfarenhet av att genomföra inköp. Arbetsuppgifterna utförs i en miljö där flera olika professioner aktivt deltar till att utveckla det stöd som myndigheten erbjuder upphandlande myndigheter och leverantörer. Till stor del utförs arbetet tillsammans med kollegor och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Vi arbetar proaktivt och lyhört för att kunna ge mesta möjliga nytta till våra kunder utifrån deras behov.

Upphandlingsmyndighetens breda uppdrag ställer krav på att våra jurister har hög juridisk kompetens, inte bara inom upphandling utan även inom angränsade civil- och offentligrättsliga områden. Du kommer att få arbeta med alla de komplexa juridiska frågor som kan uppstå i inköpsprocessen. Då myndighetens uppdrag är brett önskar vi hitta jurister som har mångsidig upphandlingserfarenhet vilket exempelvis kan innebära erfarenhet av att arbeta med upphandlingsjuridiska rättsutredningar, handlägga överprövningar, genomföra upphandlingar och inköp på olika typer av offentliga organisationer.

Vad ska du arbeta med?

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utreda rättsliga frågor och ta fram eller kvalitetssäkra vägledningar och annat stödmaterial. Därutöver kommer du även att arbeta fram remissvar i bl.a. lagstiftningsärenden och medverka i projekt kopplade till regeringsuppdrag. Till enskilda upphandlande myndigheter samt leverantörer kommer du att ge konkreta rekommendationer och vägledning. En viktig uppgift är också att föreläsa vid konferenser, seminarier och andra utbildningstillfällen för att sprida kunskap om offentliga affären.

Du kommer exempelvis att arbeta med detta genom att:

 • Ta fram målgruppsanpassat stödmaterial, främst i skrift
 • Besvara inkomna frågor, både skriftligen och muntligen
 • Delta i interna arbetsgrupper
 • Representera Upphandlingsmyndigheten i externa sammanhang, t.ex. i samverkansprojekt med andra organisationer
 • Föreläsa på konferenser och seminarier för att sprida kunskap om offentliga affärer och myndighetens stöd

Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande med stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Tjänsteresor förekommer.

Kvalifikationer

 • Juridisk examen
 • Minst fyra års erfarenhet av kvalificerat upphandlingsjuridiskt arbete
 • Goda kunskaper om och erfarenheter från offentlig upphandling och upphandlingsrelaterade frågor
 • Erfarenhet av att föreläsa och att arbeta i en rådgivande och konsultativ roll
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar
 • Erfarenhet av IT upphandlingar
 • Erfarenhet av arbete mot leverantörssidan
 • Erfarenhet av att ha arbetat med andra relevanta rättsområden, såsom EU-rätt, allmän affärsjuridik, avtalsrätt och kommunal- eller förvaltningsrätt
 • Erfarenhet av att ha arbetat som utredare
 • Erfarenhet och kunskap om LUF

Personliga egenskaper

Du har god social förmåga och mod att pröva nytt. I din kommunikation formulerar du dig så att den tilltänkta målgruppen kan ta till sig budskapet. Du är resultat- och lösningsorienterad och kan prioritera, fokusera och självständigt utföra dina arbetsuppgifter. Vidare söker vi dig som är prestigelös, engagerad, kommunikativ och som efterfrågar och värdesätter samverkan med kollegor och omgivning. Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i såväl juridiska som mer allmänna komplexa frågor, ständigt med kundens behov i fokus.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningen

Vi söker två medarbetare. En för tillsvidareanställning där vi tillämpar sex månaders provanställning, samt en visstidsanställning på ett år. Anställningarna är på heltid. Vi sitter i nyrenoverade, aktivitetsbaserade lokaler i Solna.

Ansökan

Tycker du att detta låter intressant? Skicka din ansökan senast den 6 juni 2018. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för tjänsten. Ange då om du är intresserad av båda tjänsterna eller endast någon utav dem.

För mer information

Ann-Sofie Lillberg Chef Affärsenheten 08-586 217 84

Johanna Carlstedt HR 08-586 217 94

Johanna Enberg Saco-S 08- 586 217 36