Medlemsmatrikel


Alexander Child, AB Previa

Alexander Child

Anders Petersson, anbudschef, Abena AB
apet@abenaab.se
0470-446 53

Anders Petersson

Har jobbat med anbud och upphandlingar i många år både som anbudslämnare i privata företag och som upphandlare. Började min nuvarande anställning på Abena i september 2020. En stor del av företagets försäljning går via egna avtal till regioner eller via återförsäljare som själva lämnar anbud till kommunal verksamhet.

Vill gärna att ni tar upp förändringar som sker inom LOU och intressanta rättsfall.

Vilka nya kunskaper skulle ge dig mest nytta i ditt dagliga arbete?
Upphandlingar som rör förskrivna hjälpmedel etc. Hur ser upphandlande myndighet på den här typen av upphandlingar och om mål med upphandlingen skiljer sig ifrån andra upphandlingar? Hur kan man som antagen leverantör agera för att få bästa utfall?

Vad behöver du för att vinna fler upphandlingar?
En klurig kollega.


Ann-Charlotte Ekwall, försäljningschef, Förenade Service i Sverige AB

Ann-Charlotte Ekwall

Anna Schönning, anbudsansvarig, Elis Textil Service AB
anna.schonning@elis.com
070-321 26 92

Anna Schönning

I min roll som anbudsansvarig arbetar jag på heltid med att svara på anbud till offentlig sektor tillsammans med kollegor i vår anbudsgrupp. Jag ansvarar för processen från start till mål. Jag har dialog med potentiella kunder, med upphandlare i kommuner och regioner. Jag ansvarar för prissättning och analyser tillsammans med försäljningschef, controller, vid stora upphandlingar är även vd med. Deltar alltid vid uppstartsmöten med kunderna efter avtalstilldelning.

Att kunna tolka kraven korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Rättsfall, utvärderingsmodeller.


David Anderberg, affärschef, Lekolar

David Anderberg

Erling Linde, founder, CEO, CV Partner
erling@cvpartner.com
+4799592250

Erling Linde

Grundare och vd i CV Partner. Själv sitter jeg i Oslo, Norge, men vi har även ett Stockholmskontor så innan Covid var jag ofte i Sverige. CV Partner er et SaaS-verktyg som gör det enkelt at anpassa CV:n och referensprojekter til anbud och upphandlingar. Jag arbetar tätt med våra kunder i Sverige for å forstå deres behov och hur vi kan videreutvikle CV Partner på bästa sätt.

Jeg ønsker å lære/forstå mest mulig om hur man arbetar med upphandlingar. Også utover den delen jeg kan mest om (CV:n och referensprojekter).

Vilka nya kunskaper skulle ge dig mest nytta i ditt dagliga arbete?
Dypere innsikt i hur man arbetar med upphandlingar i olika bransjer.


Joacim Fredriksson, anbudskoordinator, AB Previa
joacim.fredriksson@previa.se
040-17 45 80

Joacim Fredriksson

Anbudsteamet i Previa består av två anbudskoordinatorer. Vi svarar på cirka 100 upphandlingar under ett normalår. Jag arbetar med alla offentliga upphandlingar och även med större privata upphandlingar. Jag driver upphandlingarna från det att vi får in dem och fram till starten av implementering av avtalet. Vi två i anbudsteamet arbetar tätt ihop och kontrollerar varandras upphandlingar i flera steg, allt för att hålla hög kvalitet.

Jag har en jur.kand från mina studier och har jobbat med anbud i snart fyra år och har en blandad kompott från mitt tidigare yrkesliv, men en stor del inom sälj.

Jag är intresserad av både finliret (vilka verktyg som används för att hålla ordning på texter, projektstyrning, kvalitet, när blandas advokat in och så vidare) till hur man övergripande arbetar med upphandling (hur självständiga eller integrerade är de som jobbar med anbud med mera).

En fråga är hur många som är medlemmar i nätverket och hur många grupper som det delas in i. Om det är två gånger så kan man ha olika grupp varje gång, men om det är tio grupper så lär man inte träffa folk mer än en gång och då kan man ha samma grupp vid alla träffar.


Johanna Lethin Jacobsson, anbudsansvarig Camanio AB
johanna.lethin.jacobsson@camanio.com
0702 970007

Arbetar som anbudsansvarig på Camanio AB som erbjuder välfärdsteknik till kommun och region.

Lina Eckerberg Standár, anbudskoordinator, Liljewall arkitekter

Lina Eckerberg Standár

Linnea Leisten Bergman, projektledare, Förenade Service i Sverige AB

Linnea Leisten Bergman

Lisa Martin-Löf, AB Previa

Lisa Martin-Löf

Lucas Pattenden, anbudschef, Dell

Lucas Pattenden

Margareta Brauns, vd, Frontit Norrköping

Margareta Brauns

Maria Ingvarsson, Anbudssamordnare, Thorengruppen AB
maria.ingvarsson@astar.se
0767257557

Inom området vuxenutbildning, arbetar jag sedan ett par år med hela anbudsprocessen från att bevaka offentliga upphandlingar, läsa och validera underlaget, skapa kalkyler, hålla i anbudsmöten till att driva anbudsarbetet framåt och se till att vi lämnar in anbuden korrekt och i rätt tid. Vid tilldelningsbesked gör jag primär analys av resultat och eventuell överprövningsgrund. Jag tycker det är viktigt att utvärdera resultat, skapa en översikt av utfall och marknadskartläggning i syfte att utveckla anbudsarbetet och underlag för framtida strategiska beslut.

Jag skulle vilja utbyta erfarenheter av organisering av effektivt och träffsäkert anbudsarbete, konkreta verktyg för marknadsanalys som input till strategier i anbudsarbetet. Allt från första initiala hur man angriper ett förfrågningsunderlag för ett effektivt arbete till hantering efter tilldelning och konkurrensbevakning.

Vilka nya kunskaper skulle ge dig mest nytta i ditt dagliga arbete?

Approach till utvärderingsmodeller, hantering av när upphandlarnas volymindelning inte lirar med prissättningsmodellen de baserar utvärderingen på. Rättsfall och praktiska trix för att ställa frågor så att man kommer åt den tvetydighet som finns i många upphandlingsunderlag.

Vad behöver du för att vinna fler upphandlingar?

Identifiera icke-affärerna, förstå bästa nivå och form för beskrivning av genomförande samt pricka rätt i prissättning.


Mia Grönroos, anbudskoordinator, Liljewall arkitekter

Mia Grönroos

Nicoletta Krzeszewski, anbudskoordinator, AB Previa

Nicoletta Krzeszewski

Roland Sjögren, senior bid manager, Visma Enterprise

Roland Sjögren

Susanne Lindqvist, projektledare, Utvärderingsringen
sanna@utvarderingsringen.se
070-864 23 07

Susanne Lindqvist

Jag leder ett väldigt litet företag som främst erbjuder den offentliga sektorn våra tjänster inom olika områden. Vi har skapat ett eget enkätverktyg som möjliggör utvärderingar via enkäter på ett mycket bra sätt. Förutom det organiserar vi ett nätverk för tjänstepersoner och genomför konferenser mm. Hittills är det jag som lämnar anbud till de upphandlingar vi är intresserade av. Det är ganska få per år.


Tomas Westman, Tomina

Tomas Westman

Torbjörn Pettersson, vd, Ingenjörsgruppen Ståhlkloo

Torbjörn Pettersson

Ulrika Lindgren, anbudschef, AIX Arkitekter AB
ulrika.lindgren@aix.se
08-690 291 0

Ulrika Lindgren

Jag är företagets nyckelperson när det gäller de anbud vi lämnar. Jag arbetar med hela anbudsprocessen från att bevaka offentliga upphandlingar, läsa och validera underlaget, hålla i anbudsmöten till att driva anbudsarbetet framåt och se till att vi lämnar in anbuden korrekt och i rätt tid. Jag arbetar också med anbud för privata kunder där ramarna är lite friare. Jag tycker också det är viktigt med uppföljning och arbetar därför med uppföljning och utvärdering av inlämnade anbud i syfte att utveckla och förbättra vårt anbudsarbete.

Jag är intresserad av att utbyta erfarenheter gällande olika utvärderingsmodeller, hur vi kan ha bättre dialoger leverantörer och UM emellan, frågan gällande sekretess är ”het” just nu uppfattar jag. Jag är också intresserad av ämnet konsultmäklare (passar inte alla i nätverket) och hur man ska angripa det. Väldigt intressant att samtala om olika ämnen i mindre grupper. Erfarenhetsutbyte är det som är mest spännande i denna grupp tycker jag.

Vilka nya kunskaper skulle ge dig mest nytta i ditt dagliga arbete?
Rättsfall är intressant att diskutera. Utvärderingsmodeller är ett ämne jag verkligen skulle vilja lära mig mer om.

Vad behöver du för att vinna fler upphandlingar?
I min organisation är det främst konsten att beskriva vårt erbjudande, genomförandebeskrivningar osv som är vår största utmaning just nu. Samt att pricka rätt i prissättning.


Åza Hallgren, Bid manager, Avonova Hälsa AB

Åza Hallgren