Medlemsmatrikel

Agnes Öhlund, it-upphandlare, Polismyndigheten
agnes.ohlund@polisen.se
0761 349801

Jag är civilingenjör från Tekniska Universitetet i Luleå och har arbetat med upphandlingar och IT i nästa 30 år. Har erfarenhet av både från offentlig och privat sektor. Idag arbetar jag som strategisk inköpare åt Polismyndigheten och ansvarar för och genomfört upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) inom IT.

Byta både positiva och negativa erfarenheter kring IT-upphandlingar och tillämpning av LOU.

Alexandra Chamaly, strategisk inköpare, upphandlare, Försvarets materielverk
alexandra.chamaly@fmv.se

Alexandra Chamaly

Angelica Terve, upphandlare, Ängelholms kommun
angelica.terve@engelholm.se
043-146 81 75

Angelica Terve

Jag har en bakgrund som utbildad civilingenjör på KTH i Stockholm. För 6 år sedan flyttade jag ner till Ängelholm och arbetar numera som upphandlare i Ängelholms kommun. Jag har där ansvarsområde IT och inom min kategori innefattas både hårdvara samt mjukvara. Jag upphandlar både för kommunen men även för våra två bolag Ängelholmshem och Ängelholmslokaler samt för Ängelholms flygplats.

Man kan alltid lära sig något nytt heter det ju och inom just upphandlingsyrket känns detta som något som stämmer in väldigt väl. Jag är intresserad av att diskutera det mesta! Jag ser detta nätverk som en möjlighet att få lära mig genom andras kunskap och erfarenheter och att kanske kunna dela med sig av vad jag har lärt mig hittills.
Jag skulle även vilja gå djupare in på det här med förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Med konkreta exempel på väl utförda sådana upphandlingar. Det är ofta så att man nämner att inom IT-upphandling är det synd att det inte görs fler 2-stegsförfaranden. Men för min del beror det på en osäkerhet på hur det de facto går till. Många utbildningar tar upp hur processen ser ut men ger aldrig något konkret exempel kopplat till verkligen så man kan knyta an informationen man får. Det skulle även vara intressant att höra andra upphandlares tips på goda exempel, fallgropar man ska undvika o.s.v. 🙂


Ann-Christine Hallgren, upphandlare, Stockholm Vatten och Avfall
ann-christine.hallgren@svoa.se
08-522 128 69

Ann-Christine Hallgren

Har arbetet med upphandling i drygt 10 år. Min arbetsgivare håller på att införa kategoristyrning inom bolaget och min roll i nuläget är ansvarig IT-upphandlare vilket innebär att jag tillsammans med IT-chefen styr och planerar det mesta av inköp och upphandling av IT-relaterade ärenden.
Har innan jag kom till Stockholm Vatten och Avfall arbetat som teknisk administratör inom en statlig myndighet och har en lång bakgrund inom it. Försökte att ta ITIL certifikat men bommade med några poäng, och har inte provat att göra om testet.

Alltid intressant att diskutera pågående upphandlingar, svårigheter, strategier för upphandlingen mm


Ann-Christin Wallin, upphandlare, Mora kommun

Ann-Christin Wallin

Bashyer Bella Sabbar, strategisk inköpare, Skatteverket

Bashyer Bella Sabbar

Carina Levin, upphandlare, Karlstad kommun

Carina Levin

Caroline Gelfgren, upphandlare, Socialstyrelsen

Caroline Gelfgren

Crister Lidback, IT-inköpare, Nacka kommun

Crister Lidback

Christoffer Steen Lagerstam, strategisk inköpare, Försvarets materielverk

Christoffer Steen Lagerstam


Eva Öberg, strategisk inköpare, Försvarets materielverk
eva.oberg@fmv.se
0706605189

Eva Öberg

De senaste 20 åren har jag arbetat med offentlig upphandling i rollerna strategisk inköpare, upphandlare och anbudslämnare (säljare). Min erfarenhet är bred inom varor, tjänster och entreprenader.
Nu arbetar jag som strategisk inköpare inom kategorin IT varor och tjänster och är även delaktig i etableringen av ett Licenskontor.

Jag är intresserad av hur andra jobbar inom området licenser och mjukvaror samordning/stöd/överblick/kontroll/rutiner.


Jan Stenmark, IT-arkitekt (med inriktning IT-upphandling), Försäkringskassan IT
jan.stenmark@forsakringskassan.se
070-2052919

Jan Stenmark

Jag har jobbat med olika roller inom IT sedan 1985 och på Försäkringskassan sedan 2005. Sedan ca 3 år tillbaka jobbar jag som IT-arkitekt med inriktning på IT-upphandling och fungerar där som ett stöd mellan beställarna och upphandlingsenheten. Jag har jobbat med offentlig upphandling till och från i ca 10 år.


Johan Runemo, inköpare, Öresundskraft
johan.runemo@oresundskraft.se

Johan Runemo

Jag arbetar med olika typer av IT-upphandlingar till exempel ramavtal och systemupphandlingar. I min roll ingår också IT-avtalsstöd till verksamhet och IT-avdelning.

Jag tycker det som oftast ger allra mest är diskussioner med personer i nätverket kring olika frågeställningar, exempelvis utvärderingsmodeller eller krav. Ett önskemål är att det finns tid och möjlighet för detta på respektive nätverksträff.


Johanna Johnsson, upphandlingsansvarig, Räddningstjänsten Östra Götaland
johanna.johnsson@rtog.se
010-480 42 30

Johanna Johnsson

Ansvarar för att vi följer LOU och upphandlar det som behövs inom förbundet. Är ensam på området och gör både upphandlingar, utbildar inom LOU och stöttar verksamheten inom området samt ansvarar för uppföljning av ramavtal och leverantörsmöten.

Det skulle vara intressant att veta hur man kan tänka avseende kravställning inom IT-området där det är svårt att veta exakt vad som behövs och finns på marknaden och där en del behov kommer på vägen utefter upphandlingen. Är också nyfiken på hur utvärdering av IT-system kan göras på ett bra sätt.


Kent Olsson, strategisk inköpare, Försvarets materielverk
kent.olsson@fmv.se
0732511277

Kent Olsson

Jag arbetar för Försvarets materielverk på avdelningen Ledningssystem. Mitt huvudfokus är inom IT-säkerhet och framförallt signalskydd. Det innebär att en stor del av mina upphandlingar är riktade då vi inom detta område ofta gör undantag från lagstiftningen. Vi hjälps dock åt på avdelningen och jag tar även upphandlingar inom andra områden som sker i konkurrens. Därutöver ansvarar jag för myndighetens gemensamma klausulsamling.

Jag är intresserad av alla frågor inom upphandlingsprocessen. Frågor som jag stött på och gärna diskuterar och lär mig mer om är bl.a. kravställning och prismodeller för agilt arbete och utvecklingsprojekt.


Madelen Karlsson, upphandlare, Chalmers

Madelen Karlsson

Marie Rose Jokhadar, strategisk inköpare Polismyndigheten

Marie Rose Jokhadar

Mikael Damm, IT-arkitekt, Försäkringskassan IT

Mikael Damm

Mikael Hallqvist, Verksamhetsutvecklare/upphandlare-IT, Gävle kommun
mikael.hallqvist@gavle.se
070-167 54 02

Mikael Hallqvist

Nuvarande tjänst som verksamhetsutvecklare innebär att identifiera och driva utvecklingsprojekt kring process och IT-system för främst inköp och upphandlingsområdet.
Samordnare mot kommunens IT-avdelning och för IT avtal.
Genomföra upphandlingar inom IT-området.

Vill få mer kunskap om lagstiftningar att förhålla mig till kring IT-upphandlingar


Mårten Broman, Upphandlare, Åda

Mårten Broman

Nils-Erik Sandberg, upphandlare, Statens Skolverk

Nils-Erik Sandberg

Ola Gustafsson, upphandlare, Karlskoga kommun
ola.gustafsson@karlskoga.se
058-66 10 30

Ola Gustafsson

Ansvarig för kommunens samtliga IT-upphandlingar samt ett förvaltningsansvar för skolförvaltningen.
Utöver IT-upphandlingarna är det en bredd från vinterväghållning till resebyråtjänster.

Försöker lära mig mer om dialog av olika slag inom ramen för upphandling. Jag driver arbetet att internt hitta en mer flexibel upphandlingsmodell för IT området i stort -såväl tjänster som mjukvara.


Peter Karlsson, IT-upphandlare, Lantmäteriet

Peter Karlsson

Peter Lindström, gruppchef IT inköp, Telge inköp AB

Peter Lindström

Sofia Lövstedt, upphandlare, Eskilstuna kommun

Sofia Lövstedt

Thérèse Lars, upphandlare, Mora kommun

Thérèse Lars

Åsa Nylander, IT-upphandlare, Försäkringskassan

Åsa Nylander