Hela den här sidan är en annons.

Hur många miljoner har du sparat idag?

Nu efterlyses de goda exemplen inom avtalsförvaltning. Vill ni dela med er av vad ni har gjort inom er organisation, eller är det så att du vill ta del av vad andra har gjort?

 

Offentliga inköp och upphandlingar har gått in i en era där man tillsammans tar kontroll över hela inköpsprocessen med den goda affären i fokus.

Vi står inför en spännande utveckling där det finns väldigt mycket ekonomiska resurser att frigöra genom smarta inköp och noggrann uppföljning och kostnadskontroll.

Detta leder till att kvalitén ökar, att oseriösa leverantörer försvinner, att miljökrav efterlevs och framför allt till bättre ekonomi genom att vi inom offentlig sektor får rätt produkt/tjänst till rätt pris. Kort sagt, en god avtalsförvaltning är nödvändig för goda affärer.

EFTERLYSNING – Goda exempel inom avtalsförvaltning

Har ni påbörjat arbetet med att få kontroll på era utgifter för att ni inser vikten av effektiv och strukturerad avtalsförvaltning och uppföljning?

Enligt vår research är det många upphandlande myndigheter som vill ta tag i detta men vet inte alltid var man ska börja eller i vilken ordning.

Därför samlar vi nu in exempel på vad ni har gjort så att alla kan inspireras och få konkreta förslag på hur man kan gå till väga.

Vill du bidra?
Då bokar vi på Avtalsförvaltning in ett samtal där du får berätta vad ni genomfört eller planerar att göra och eventuellt vilka resultat ni nått.

Under hösten och vintern 2018 kommer vi att presentera ett antal goda exemplen i flera olika forum, både i skrift och på webb.

 

 

 

 

Hör gärna av dig om du har frågor.
Karin Kaibel 08-400 123 32,  karin.kaibel@avtalsforvaltning.se