Hela den här sidan är en annons.

Byggentreprenadupphandling

En utbildningsdag i byggentreprenad som ger dig förbättrade kunskaper om byggentreprenadupphandling enligt LOU/LUF.

Syfte och utbildningsmål

Byggentreprenadupphandling ger dig insikt om vilka förutsättningar som gäller vid offentlig upphandling av byggentreprenader och ett helhetsperspektiv av de olika delar som styr entreprenadupphandling. Vi tittar också på hur den nya lagstiftningen påverkar denna typ av upphandlingar samt vilka förändringar det innebär.

Målet med utbildningen är att du får ett helhetsperspektiv av de olika delar som styr entreprenadupphandling och känna trygghet i din roll.

Programöversikt

  • Översiktlig genomgång av LOU/LUF
  • Översiktlig genomgång av byggbranschens standarddokument
  • Konsekvenser av ny lagstiftning vid entreprenadupphandling
  • Upphandlingsstrategier i byggprojekt
  • Entreprenadform/upphandlingsform/upphandlingsförfarande
  • Samarbetsformer/ersättningsformer
  • Kvalificering och utvärdering
  • Praktiska exempel och formuleringar

Upplägg

En utbildningsdag som genomförs dels öppen och schemalagd, dels som uppdragsutbildning anpassad utifrån era behov och önskemål.

Datum och Anmälan

Besök colligio.se/utbildning för aktuell information om datum och anmälan.