Hela den här sidan är en annons.

Grundutbildning offentlig upphandling 1 dag

En utbildningsdag för beställare och leverantörer, en övergripande utbildningsdag för dig som på olika sätt kommer i kontakt med offentlig upphandling.

paragrafliten
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är beställare, kravställare, budgetansvarig eller har en chefsroll. Utbildningen passar även dig som är leverantör och som vill få en förståelse för upphandlingsprocessen och vad man ska tänka på som anbudsgivare.

Om du är ny som upphandlare eller på annat sätt ofta är inblandad i upphandlingar rekommenderar vi dig att istället titta närmare på Grundkurs offentlig upphandling 3 dagar.

Syfte och utbildningsmål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om LOU och dess praktiska konsekvenser. Målet med utbildningen är att du ska förstå LOU och få tillräcklig kunskap för att veta vad du måste tänka på om du deltar i en upphandling.

Programöversikt

• Övergripande genomgång av regelverket kring LOU
• De olika upphandlingsformerna
• Hur genomförs en upphandling?
• Dialogen mellan upphandlare och leverantör innan och under upphandling

Upplägg

En utbildningsdag som genomförs dels som öppen och schemalagd, dels som uppdragsutbildning anpassad utifrån era behov och önskemål.

Datum och anmälan

Besök colligio.se/utbildning för aktuell information om datum och anmälan.

Kontakta Lotta Berglund för mer information.
Tel: 023-661 66 17
E-post: lotta.berglund@colligio.se