Hela den här sidan är en annons.

Uppdragsutbildning

Att vara uppdaterad på förändringar samt utveckla och fördjupa sina kunskaper är nödvändigt i de flesta arbeten. En uppdragsutbildning kan vara det bästa och mest effektiva och ekonomiska alternativet för en organisation där flera har behov av samma utbildning, när det finns specifika önskemål om innehåll och upplägg, eller när det av geografiska eller tidsmässiga skäl inte är möjligt att delta i schemalagda utbildningar.

pbh-3459-liten

Colligio har genomfört åtskilliga utbildningar utifrån uppdragsgivares specifika behov och önskemål, och har även hållit våra vanligtvis schemalagda utbildningar på plats hos uppdragsgivaren. Trafikverket valde exempelvis att förlägga en Grundutbildning på plats i deras lokaler och vid en tidpunkt när det passade dem bäst. Det besparade dem kostnader för både resor och logi samt att de bättre kunde utnyttja resurser och arbetstid.

Upplägg
Samtliga av våra schemalagda utbildningar är möjliga att genomföra som uppdragsutbildningar. Vi kan även skräddarsy utbildningens innehåll utifrån era behov och önskemål.

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar och hur vi kan hjälpa er i er verksamhet – kontakta Lotta Berglund.
Tel: 023-661 66 17
E-post: lotta.berglund@colligio.se