Hela den här sidan är en annons.

Upphandlingsjuridiskt stöd – en del av en lyckad affär

Offentliga upphandlingar är Colligios specialitet och vardag. Med vår stora kunskap om olika förfaranden, långa erfarenhet från olika branscher och inte minst vår omsorg om att upphandlingarna ska vara juridiskt korrekta finns förutsättningar att göra en bra affär.

Colligios egna jurister har specialistkompetens inom det upphandlingsrättsliga området, vilket gör att du med förtroende kan vända dig till oss för stöd och vägledning i upphandlingsjuridiska frågor och rättsliga processer.

Vi erbjuder
juridisk granskning av förfrågningsunderlag
juridisk vägledning av utvärdering, anbud och tilldelningsbeslut
stöd vid överprövning
utredning av juridiska frågor kopplade till offentlig upphandling
allmän juridisk rådgivning vid upphandlingar

Vill du veta mer om vad upphandlingsjuridiskt stöd innebär och vad Colligio kan göra för dig? Kontakta Paula Hägg på telefon 08-120 470 05 eller via e-post till paula.hagg@colligio.se.