Hela den här sidan är en annons.

Upphandlingsstöd

Colligio har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och är en kompetent samarbetspartner i hela eller delar av upphandlingsprocessen. Vår lyhördhet och flexibilitet är stor, och vi är måna om att våra uppdragsgivare ska göra bra affärer på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Med vår samlade erfarenhet från upphandlingar av olika typ och omfattning, anpassas resurserna beroende på uppdragets karaktär.

Vårt arbete blir bäst och mest effektivt om vi får förtroendet att samarbeta i och ta ansvar för hela upphandlingsprocessen. Då kan vi säkerställa att underlagen håller upphandlingsrättsligt, och inom ramen för lagstiftningen kan vi hjälpa dig att uppnå allmänna kravställningar som minskar risken för att överprövas.

Vi har en väl inarbetad och beprövad arbetsmodell för upphandling och utredning, samt ett brett kompetensområde som gör att vi kan agera projektledare för genomförande av hela upphandlingen eller vara delaktiga i processen som exempelvis rådgivare eller juridiskt stöd.

Colligio har sedan starten 2008 bistått över 300 myndigheter, landsting och kommuner rörande upphandling av varor och tjänster. Uppdragen har varit inom såväl klassisk sektor som försörjningssektorn. Under 2015 har vi genomfört över 300 upphandlingsuppdrag.

Våra kompetensområden
Våra uppdrag varierar och förutom att ta ansvar för hela upphandlingen kan vi bland annat hjälpa till med att:
arbeta fram kompletta förfrågningsunderlag.
ta ett projektledaransvar vid stora och små upphandlingar.
ge råd eller juridiskt stöd under upphandlingsprocessen.
utveckla upphandlingsprocessen i organisationen genom att arbeta fram förslag till förhållningssätt samt ta fram policys och andra styrdokument.
komplettera organisationen vid tillfällig resursbrist.
utbilda personal inom området offentlig upphandling.