Hela den här sidan är en annons.

Tips och fallgropar

Kristin Handell och Staffan Jernberg, båda Bid Managers på Elgiganten, har båda cirka 25 års erfarenhet av anbudsgivning inom sitt gebit. Man kan lätt påstå att de är experter på området. De kommer här under våren att bidra med allmänna, matnyttiga tips om vad man bör tänka på när man ska upphandla vitvaror - men också inom andra områden. De tipsar även om fallgropar. Har ni frågor eller annat kan ni alltid kontakta dem. Respekten för LOU kommer alltid att finnas i samtalen.

Finns varumärken eller produkter som har bättre hållbarhet, ur ett livscykelperspektiv, än andra?

Ja, men man bör ha i åtanke att enklare produkter kan däremot bli mer kostsamt i längden och ge en negativ påverkan på miljön.

Strävan att efterfråga de billigaste och enklaste produkterna i en upphandling kan leda till högre utbytesfrekvens, vilket i sin tur leder till en större miljöpåverkan.
Varor påverkar miljön under hela livscykeln, vid tillverkning, användning, återbruk, materialåtervinning, omhändertagande av avfall och transporter i alla led.

Det är inte bara investeringskostnaderna vid inköpstillfället som visar en produkts totala kostnad under sin livslängd.

Vårt tips – använd livscykelkostnadskalkyler även i behovsanalysen för att jämföra produkters totalkostnad.

Frågor man bör ställa sig är exempelvis:

 • Hur många produkter av konsumentmodell behöver inhandlas för att motsvara livslängden på en proffsmaskin? Vad blir totalkostnaden för dem jämfört med att köpa en proffsmaskin?
 • Antal serviceärenden kan öka, vilket påverkar miljön. Har man tagit med det i kalkylen/budgeten vid upphandlingen.

Här följer några exempel på produktområden där det finns skillnader mellan konsument- och proffsmaskiner.

Diskmaskiner
I ett hushåll används diskmaskinen som regel en gång per dag, i en större organisation används diskmaskiner oftast flera ggr/dag, varpå livslängden förkortas snabbare.

 • För att få bort bakterier måste det diskas i 85 grader (hygienprogram), vilket endast finns på professionella diskmaskiner. I offentliga miljöer finns som regel mycket bakterier varpå detta är viktigt.
 • Proffsmaskiner har också som regel ett snabbare diskprogram som gör att disken blir klar snabbare och berget av disk på bänken minskar. En konsumentmaskin behöver cirka två timmar för att göra ett bra jobb, vilket många med till exempel lunchrum tycker är för länge.

Tvättmaskin
En barnfamilj bestående av fyra personer tvättar som regel mellan två och sex maskiner per vecka. Vid professionellt bruk är tvättmaskinen konstruerad för att användas flera gånger per dag.

 • En proffsmaskin tvättar som regel snabbare än en konsumentmaskin, vilket kan vara en viktig aspekt att tänka på.
 • Tvätta moppar, mattor med mera. Detta rekommenderas inte i en konsumentmaskin då den många gånger inte är tillräckligt robust eller avsedd för så hårt smutsad tvätt.

Dammsugare
I privat bruk används normalt en dammsugare 1-2 timmar per vecka, på företag används den i snitt mellan 10-15 timmar per vecka.

 • Proffsdammsugare tillåter andra tekniker avseende mikrofiltrering. De är utformade för att hantera de allra finaste allergenerna i miljön.
 • Proffsdammsugare har som regel längre sladdar vilket gör det lättare att använda dem på större ytor.
 • Proffsdammsugare har också större påsar vilket gör att man inte behöver byta påse lika ofta.

Kaffebryggare/kaffemaskin
I Sverige dricker vi i genomsnitt 3,2 koppar kaffe per person och dag. En tredjedel av kaffet som dagligen konsumeras dricks faktiskt på arbetet. Därmed är det en stor mängd kaffe som förbrukas på våra arbetsplatser.

Frågor man bör fundera på före valet av kaffebryggare/kaffemaskin:

 • Hur många koppar kaffe kommer att förbrukas varje dag?
 • Eller är det viktigast att kunna framställa en stor mängd kaffe på kort tid?
 • Är det viktigast att kunna framställa flera olika varianter av högkvalitativt kaffe?

Kyl, frys och spis är exempel på produkter som fungerar lika väl för privatpersoner som på en arbetsplats. Ett tips kan vara att köpa ett handtagslöst skåp till arbetsplatsen, eftersom skåpet som regel öppnas oftare än i ett hushåll. Handtagen kan vara en svag länk.

Ska produkterna stå i lunchrummet, på ett äldreboende, på en förskola/skola och så vidare?

Vårt tips – ta reda på var produkterna ska användas, till vad samt hur frekvent de kommer att användas. Detta är avgörande för vilka produkter som bör upphandlas/inhandlas.

Påverka miljön genom vad ni köper – köp vitvaror med eftertanke!

Har ni frågor eller annat är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Kristin Handell, Bid Manager

Mejl: kristin.handell@elgiganten.se
Tel: +46 70 5 741 741

 

Staffan Jernberg, Bid Manager

Mejl: staffan.jernberg@elgiganten.se
Tel:  +46 70 109 84 99