<

Hela den här sidan är en annons.

Nätverket utvecklar anbudsarbetet

Ulrika Lindgren, anbudschef på arkitektkontoret AIX, är medlem i Upphandling24:s anbudsnätverk. Det har hjälpt henne att utveckla processen för att lämna vassare anbud.

”Innehållet har varit rakt in i vardagen på ett nyttigt och utvecklande sätt.” Det säger Ulrika Lindgren, anbudschef på arkitektkontoret AIX, som deltar i Upphandling24-nätverket Anbud.
Hon lyfter fram helheten i nätverkets program – med sex träffar per år – som viktigt för ett bra resultat.

– Det har alltid varit intressanta ämnen med relevans för det egna arbetet. Att man får med sig någonting hem varje gång. Ofta kan det vara hands-on på ett bra sätt om hur man kan tänka kring utvärderingsmodeller och det är positivt att man får träffa upphandlare och att vi från båda sidor kan få inblick i varandras arbetsvardag för ökad förståelse och kunskap.

– Bara det att få träffa andra som jobbar med anbud ger väldigt mycket. Att diskutera frågor och att det kan ge både aha-upplevelser och igenkänningsfaktorer. Antingen får man bekräftelse på att man gör rätt eller tankar om saker som kan göras annorlunda. Det är väldigt utvecklande, säger Ulrika Lindgren.

Hon tillägger att nätverket leds på ett föredömligt sätt talare och moderator.

– De har skapat ett öppet klimat som bidrar till att det blir kreativt och att alla slags frågor kan komma upp till diskussion.

AIX har ett 90-tal medarbetare, merparten arkitekter men även inrednings- och planarkitekter samt ingenjörer och byggnadsantikvarier, och har funnits i sin nuvarande form efter en sammanslagning av bolag 2001.

Arkitektkontoret riktar i huvudsak in sig på uppdrag i Mälardalen-Stockholm upp mot Uppsala och ner mot Linköping-Norrköping.

Förutom generella uppdrag inom arkitektur har företaget särskild kompetens för uppdrag gällande kulturhistoriska byggnader, där det till exempel kan handla om projekt med Statens fastighetsverk som huvudman för restaurering av värdefulla, äldre byggnader.

Ulrika Lindgren samlar som anbudschef ett team för varje upphandling och projektleder detta. Hon har försökt avsätta tid för att kartlägga den offentliga marknaden som grund för företagets anbudsstrategi.

– Utvecklingen går mot att vi lämnar färre anbud och försöker lägga mer resurser på varje projekt istället. Anbudsarbetet tar mycket tid och då vill man gärna få utväxling för den tiden. Vi prioriterar också upphandlingar som bygger på utvärdering av kvalitet och inte lägsta pris, säger Ulrika Lindgren.