Hela den här sidan är en annons.

Råd och skratt i nätverk för vinnande anbud

Inspiration, kunskap, tips, erfarenhetsutbyte, skratt och nätverkande. Det får medlemmarna i Upphandling 24:s digitala anbudsnätverk för leverantörer som vill lära mer om och komma vidare i upphandlingsarbetet.

– Träffarna utgår från medlemmarnas önskemål med olika aspekter av anbudsarbetet. Från kunskap om LOU och juridiken som påverkar upphandlingsprocessen till konkreta förberedelser, lektioner i anbudsskrivande och utvärderingsmodeller samt tips på olika systemstöd.

Det säger Eva Selin som ansvarar för innehållet i anbudsnätverkets sex årliga träffar.  

Nätverksmedlemmarna kommer från olika branscher, som utbildning samt hälso- och sjukvård med företagshälsovård och lösningar för äldreomsorgen. Men här finns också arkitekter, ingenjörer och konsulter samt flera företag inom tjänstesektorn representerade.

Träffarna sker en eftermiddag digitalt över Teams vilket gör att alla kan delta oavsett var man befinner sig. Via medlemssidan kan deltagarna sedan ladda ner presentationer och material att jobba vidare med. 

– Vi bjuder in kunniga personer för två korta föreläsningspass som varvas med diskussioner och övningsuppgifter i mindre grupper, berättar Eva Selin.

Att få prata med andra om upplevelser och erfarenheter av att arbeta med anbud är mycket uppskattat. Att utbyta idéer och tips men också få höra hur andra tacklat utmaningar ger ett nätverkande som ofta fortsätter utanför de digitala träffarna.

– Tanken är förstås att nätverksträffarna ska skapa förståelse för den offentliga affären och vad som krävs för att ta fram vinnande anbud. 

Nyligen fick deltagarna en juridisk genomgång av de nya upphandlingsreglerna och till hösten planeras en föreläsning om överprövningsregler. Anbudskonsulter ger sina bästa tips och företag med lång erfarenhet av upphandling beskriver hur de organiserar sitt anbudsarbete.

– Samtidigt vill vi att upphandlare och leverantörer ska förstå varandras utgångspunkter för att nå bättre resultat tillsammans.

Därför gästas nätverket också av upphandlare. Adda AffärsConcept avslöjar hur de vanligaste fallgropar som leverantörer tenderar att falla i kan undvikas. Ett samtal om hur processen kan göras smidigare mellan upphandlingschefer och nätverksdeltagare har lett till en “knölighetslista” att fundera över!

– Att lära sig mer om upphandling behöver inte alls vara tråkigt. Nätverket har högt i tak och inte sällan blir det en hel del skratt när vi möts, säger Eva Selin.

 

Läs mer om hur ”knölighetslistan” blev till: Leverantörernas önskelista

Nätverket för dig som säljer till offentlig upphandling

Upphandling24:s anbudsnätverk är skräddarsytt för dig som arbetar med försäljning till offentlig sektor.

I nätverket får du dels ta del av erfarenhet och kunskap från jurister, anbudsexperter och även offentliga upphandlare, dels utbyta erfarenheter med andra som säljer till offentlig sektor – allt med syfte att utveckla dig i din roll att lämna vinnande anbud.

Boka din plats i nätverket nu:

Det här får du i nätverket

Sex nätverksträffar per år på två och en halvtimme inklusive paus. Det är effektiva föredrag där du snabbt får rätt information från experter på området. Ofta är det två separata föredrag med diskussioner i mindre grupper mellan varje pass. Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med kollegor som brottas med samma utmaningar som du möter i ditt dagliga arbete.

Träffarna sker digitalt via Microsoft Teams och du kan vara med och påverka innehållet.

Här är några av de ämnen som har tagits upp i anbudsnätverket

Dialog – så funkar det
Inköpschef Lill Sandberg från Sollentuna och upphandlingschef Linnéa Spång beskriver upphandlingsrutiner från inledande dialoger med egna beställare och leverantörer till avslutande uppföljning.

Utvärderingsmodeller
Juristen och anbudsexperten Magnus Josephson om utvärderingsmodeller: Hur vet du när en modell kan slå fel och hur kommunicerar du det till den upphandlande myndigheten? Går det att påverka prismodell och utvärdering?

Överprövning
Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala från Brick Advokat om överprövningar och om hur du ska tänka affärsstrategiskt. När ska man överpröva och när ska man låta bli?

Utveckla samarbete med beställarna
Michael Bengtsson berättar hur Menigos under 10 år har utvecklat sitt samarbete med beställarna och idag har en konstruktiv dialog.  Katja Bähr, Tyresös upphandlingschef sedan 2017, ger sin syn på dialog mellan leverantörer och upphandlare.

Offentlighetsprincipen och sekretess i offentliga upphandlingar
Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala från Brick Advokat.