Hela den här sidan är en annons.

Så upphandlar du klimatsmarta produkter med LCC

Om du vill att upphandlingarna ska leda till mindre miljöpåverkan ska du börja med produkter som drar mycket energi. Genom att ersätta dem med produkter med mycket lägre energiförbrukning kommer du snabbast att nå mätbara resultat. Det enklaste sättet att nå miljömålen är ju att inte förbruka energi – eller hur?

magnusjosephson3_lr2-600x399
Magnus Josephson.

Inom området för högförbrukande produkter, t.ex. lysrör, så finns det klimatsmarta och mindre klimatsmarta produkter. De mest klimatsmarta produkterna ska vara de som vinner upphandlingen, alla andra resultat leder till onödig energiförbrukning. Det tar längre tid att nå miljömålen.

I klartext handlar det om att köpa produkter med utvärderingskriteriet ”lägst LCC, Livscykelkostnad”. Det är enda sättet att få fram totalkostnaden för produkten. De flesta som upphandlar ser bara till vad produkten kostar i inköp och då vinner oftast de billigaste och minst miljövänliga lysrören.

Om er verksamhet aldrig använt LCC i sina upphandlingar så finns det mycket lättanvända utvärderingsmodeller framtagna av Energimyndigheten. Även Upphandlingsmyndigheten har modeller för köp på LCC.

Så här används LCC-modellen för exemplet LED-lysrör:

Magnus Josephson:

– Leverantörerna fyller enkelt i förutbestämda uppgifter om lysröret i ett Excel-ark och sedan kan köparen direkt se vilken leverantörs lysrör som har lägst LCC och därmed har vunnit upphandlingen. Energimyndighetens LCC-modell ger båda parter en modell som är konkurrensneutral och statligt godkänd.

Låter det ändå lite knepigt? Då kan ni använda ett färdigt förfrågningsunderlag, helt kostnadsfritt!

– Den som vill kan använda ett förfrågningsunderlag som jag och mina expertkollegor skapat med hjälp av Energimyndighetens modell. Det innehåller övrigt som är viktigt att kontrollera när man köper LED-lysrör som krav på elsäkerhet, kvicksilverfrihet m.m.

Har ni redan ramavtal och tvekar om ni kan göra egna avtal?

En annan invändning kan vara att det redan finns ramavtal för belysningsprodukter som myndigheten använder. Men den invändningen håller inte om man vill ha de LED-lysrör som ges minst miljöpåverkan.

Magnus Josephson:

– Inget av dagens ramavtal från SKL Kommentus eller Kammarkollegiet erbjuder giftfria produkter och inget erbjuder LED-lysrör med brinntid på över 100 000 timmar, vilket är viktigt. Många av produkterna på ramavtalen ligger på 40 – 50 000 timmar, dvs knappt halva brinntiden mot de bästa produkterna. Jag tycker att alla offentliga verksamheter som anser att ramavtalen inte erbjuder de mest klimatsmarta produkterna eller möter de egna miljökraven ska göra ett eget avtal, baserat på lägst LCC istället.

Det är enkelt och ger snabbt mätbara resultat – ni når miljömålen och får lägre elräkning på köpet!

Läs mer: ”Busenkelt nå miljömålen 2020 med LED + LCC”

Den här artikeln är en annons. Avsändaren är inte Upphandling24:s redaktion.