Hela den här sidan är en annons.

Så påverkas du av domarna

Hur påverkas du praktiskt av de mest intressanta domarna från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen? På Upphandlingsdagarna i februari analyserar advokat Anna Ulfsdotter Forssell de domar som gjort störst avtryck under året.

Anna Ulfsdotter Forssell
Anna Ulfsdotter Forssell, en av Sveriges mest framstående advokater inom det upphandlingsrättsliga området, är en av huvudtalarna på Upphandlingsdagarna den en 4-5 februari.

– Under passet tänkte jag berätta om några av de mest intressanta domarna från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats det senaste året, men ur ett praktiskt perspektiv, säger Anna Ulfsdotter Forssell.

Hon kommer bland annat att beröra Högsta förvaltningsdomstolens, HFD:s, dom rörande onormalt låga anbud när det gäller pris som utvärderas men som inte blir en del av avtalet.

– Domen är viktig och får stor betydelse för alla upphandlande myndigheter och enheter, säger Anna Ulfsdotter Forssell.

Samma sak gäller en annan dom från HFD, om tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

– Jag ska också berätta om de mål som kommer att avgöra av HFD, det vill säga sådana mål där HFD har meddelar prövningstillstånd.

Anna Ulfsdotter Forssell lovar också att ge sin tolkning av den omtalade så kallade Coopservice-domen från EU-domstolen

Anna Ulfsdotter Forssell har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år och företrätt klienter i upphandlingsmål i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och i Högsta domstolen.

Hon är högt rankad i Chambers, Legal500 och har av Who’s who legal (Public Procurement och Government Contracts) sex gånger utsetts till en av världens bästa advokater inom det upphandlingsrättsliga området. Anna Ulfsdotter Forssell har på regeringens uppdrag lett den så kallade Förenklingsutredningen.

Sedan början av 2019 driver hon egna advokatfirman Ulfsdotter Law.